Graphic Novel Review: Harrow County Volume 1, Countless Haints (Cullen Bunn & Tyler Crook, 2015)

Harrow County is een maandelijkse stripserie, waarvan Countless Haints een verzamelbundel is van de eerste vier issues. Harrow is een Engels district in het graafschap Groot-Londen in zuidoost Engeland, dat gesticht is in 1572. Maar Harrow heeft ook de betekenis: het veroorzaken van zware kwelling, lijden of angst. En eigenlijk hebben beide betekenissen betrekking op deze comicserie. Niet alleen speelt het zich af in een klein dorp en in vroeger tijden, maar dit dorp krijgt ook te maken met hekserij.

Lees verder