Het Universum van Thra: Is de Serie The Dark Crystal: Age of Resistance een prequel van de Film The Dark Crystal (1982)?

the dark crystal 1982
The Dark Crystal/ Universal Pictures

Het universum van The Dark Crystal is een duister fantasy sprookje over de ultieme strijd tussen goed en kwaad. Na de film is er nu de serie en de vraag is of dat een prequel is of toch niet.

Wie zowel de film als de serie al heeft gezien zal zich dat zeker af kunnen vragen. 

The Dark Crystal komt uit de koker van Jim Henson en Frank Oz, waarin poppen de hoofddrol spelen. In 1982 kwam de film uit en in 2019 startte de serie The Dark Crystal: Age of Resistance. Alhoewel de film eerder uitkwam, speelt het zich later in de tijd af dan de serie. In de film zien we hoe alles allemaal afloopt en tot een goed einde wordt gebracht, terwijl de serie laat zien wat daaraan vooraf ging. 

Dat geeft gelijk de vraag, dat als bekend is hoe het af gaat lopen, of het nog wel zin heeft om te zien wat daaraan vooraf ging. Zeker wanneer je weet van de film dat alles wat daaraan vooraf ging niet veel goeds is. Het lijkt dan ook alsof het een serie wordt waarin we gaan zien hoe een volk wordt uitgeroeid, hoe het slechte overheerst, wat pas veel jaren later weer goed zal komen. Dat lijkt er niet alleen op dat de serie een echte prequel is, maar ook een waarin alles eerst slechter moet gaan voordat het goed komt. 

Toch is dat misschien niet helemaal het geval en heeft de term prequel misschien een net iets andere betekenis. We hebben namelijk te maken met een magisch avontuur en een magische wereld, waarin veel meer mogelijk is. 

Ondanks bovenstaande gegevens is ook de serie, net als de film vol met hoop. Het is het avontuur, de reis waar het om draait. Sterker nog, hoop zal een heel nieuwe betekenis kunnen gaan geven aan de afloop van het epische avontuur die eindigt in de film en het verloop van de serie. 

De Mythologie van The Dark Crystal (1982)

the dark crystal 1982
Jen and Kira/ Universal Pictures

In de film volgen we een Gelfling, Jen, de laatste van zijn soort. Alle andere Gelflings zijn uitgeroeid door de slechte Skeksis die duizend jaren geleden als de urSkeks naar de wereld van Thra zijn gekomen. Door hun komst en misbruik van het Kristal van Thra dat verbonden is met de wereld en het land, werden zijn opgesplitst in twee verschillende wezens, de Skeksis, en de urRu, oftewel de Mystics, hun pure slechte kant en hun pure goede kant. 

Jen is opgevoed bij de urRu nadat zijn hele stam is uitgemoord door de Skeksis en hun leger van Garthim. Hij blijkt echter de Gelfling te zijn van een profetie die de Skeksis kan verslaan. Hiervoor moet hij bij de heks Aughra een scherf van het Kristal halen die het Kristal weer zal helen, wanneer hij het terug plaatst voordat de drie zonnen op een lijn staan en de Tweede Conjunctie begint. Onderweg leert Jen dat hij toch niet de enige Gelfling is, want Kira is ook een overlevende en opgevoed door een volkje genaamd de Podlings. Ook Fizzgig het huisdier van Kira gaat mee op hun queeste.

Het lukt Jen en Kira en Fizzgig om de scherf terug te plaatsen in het Kristal en de twee helften van de urSkeks worden weer een geheel, waardoor de tegenhangers van beider Skeksis en urRu weer samensmelten tot een wezen. Zij leggen aan hen uit dat lang geleden zij het Kristal hadden hadden gesplitst door een scherf eraf te splijten waardoor ook zijn in tweeën werden gesplitst. Nu zij weer heel zijn, vertrekken zij naar hun nieuwe hogere bestaan als vernieuwde wezens. 

Wat betekent dit voor de serie?

De serie speelt zich ver daarvoor af. Wanneer de Gelflings erachter komen dat de Skeksis eigenlijk slechte wezens zijn. Dit zou betekenen dat het verhaal weliswaar een opstand laat zien van de toen nog vele Gelflings tegen de Skeksis, maar dat zij uiteindelijk het onderspit zullen delven. Maar is dat wel zo? Misschien niet als we de woorden van Aughra moeten geloven.

De Mythologie van The Dark Crystal: Age of Resistance Seizoen 1

the dark crystal age of resistance season 1
Rian and Deet/ Netflix

Omdat een serie veel meer de ruimte heeft om een verhaal te vertellen en de wereld van Thra uit te breiden, leren we veel meer over de Gelflings en het verhaal van Aughra en de Skeksis. 

Toen de urSkek met 18 in getal naar Thra kwamen, lieten zij Aughra, de bewaakster van het Kristal het universum zien. In ruil dat Aughra in een slaaptrance door het universum kon reizen en de urSkek een planetarium voor haar bouwden, zouden zij op het Kristal passen. Maar zij gebruikten het Kristal voor hun eigen doeleinden. Er werd een scherf van het Kristal afgesplitst, waardoor zij zelf ook in tweeën werden gesplitst, de Skeksis en de urRu. De keizer van de Skeksis nam een stuk van het Kristal om kracht te verkrijgen en veroorzaakte hiermee de ziekte de Verduistering die zich over het land van Thra verspreidde. Vervolgens ontdekte de wetenschapper van de Skeksis dat ze de levensessentie van de wezens van Thra door middel van het Kristal van hen af konden tappen. Dit vocht konden zij zelf opdrinken en weer jongen worden en blijven. Aangezien de Gelflings het dichts van alle wezens bij Thra staan, wilden zij hiervoor alle Gelflings gebruiken. 

Dit wordt echter ontdekt door Rian en ook Deet en Brea doen ieder hun eigen ontdekkingen over het lot van Thra en de slechte plannen van de Skeksis en de Verduistering. Met behulp van Aughra worden zij op pad gestuurd. Ze ontdekken dat urGoh, een Mystic en skekGra een Skeksis samen op een rotsberg leven en een dubbelzijdig zwaard hebben gesmeed dat de sleutel is om de Skeksis te verslaan. Maar in het handvat van het zwaard zit de scherf van het Kristal. De sleutel die iedereen weer heel maakt, zoals we in de film hebben gezien. 

Ondertussen heeft Deet de kracht van de stervende Heiligdomboom gekregen waardoor zij in staat is om de Verduistering te beheersen en in zich op te nemen. 

Met de vereniging van alle zeven stammen, de Vapra, Steen-in-het-woud, Drenchen, Dousan, Grottan, Sifa en Spriton, het Dubbelzijdige zwaard van Rian en de kracht van Deet weten ze de Skeksis terug te dringen en is het verzet begonnen. 

Maar wat betekent dit voor de continuïteit van de film en de afloop van de serie?

Aangezien we zagen dat Deet een visioen had van Jen die de scherf weer terug plaatst in het Kristal, lijkt het erop dat de serie de weg hiernaartoe zal volgen. Maar dat hoeft niet per se. Want we hoorden Aughra in de serie al zeggen dat er vele paden zijn om de Skeksis te verslaan en het Kristal te helen en zo ook Thra te redden. Zij moet alles in goede banen leiden om de juist mogelijke uitkomst te krijgen. Dat hint er al op dat de weg die Rian, Deet en Brea hebben gekozen misschien tot een andere toekomst zal leiden. Een toekomst waarin niet alle Gelflings uitgeroeid zullen worden. Omdat ze nu juist verenigd zijn, wat misschien in de parallelle wereld van Jen en Kira toen niet het geval was. 

Dat staat echter de film niet per se in de weg. Het kan nog steeds dat Jen en Kira Thra zullen redden zoals de profetie voorspelt. Immers het visioen lijkt daar weer op te hinten. Alleen net iets andere paden kunnen voor een net iets andere uitkomst zorgen. En zo zijn misschien Jen en Kira niet meer de enige overgebleven Gelflings, maar nog steeds degenen die Thra redden.

Ook zegt Aughra dat het Lied van Thra is veranderd, en nu klinkt als Hoop. 

De serie kan een ander pad zijn, zonder dat het de mythologie van de film uitwist. En dat geeft zeker hoop. Want niemand zit te wachten op een serie die slecht zal aflopen. Zeker niet als het gaat om een serie die ook gericht is op kinderen, dat zou wel er zwaar zijn. Want het uitroeien van de Gelflings dat verteld wordt als een gegeven is een ding, maar dat te zien voltrekken op beeld, dat alle Gelflings waar je aan gehecht bent geraakt hun ondergang tegemoet gaan, is iets geheel anders. 

the dark crystal 1982
urSkek and the bright Crystal/ Universal Pictures

Het einde van seizoen 1

Dit seizoen eindigt dan ook vol hoop. Ondanks de vele verliezen hebben de Gelflings door hun vereniging weer hoop gekregen om te vechten tegen de overheersing van de Skeksis en de Verduistering. Het eindigt met hoop, maar niet voor iedereen. Deet is in zoverre aangetast door de Verduistering dat zij zich afzondert omdat zij misschien een gevaar is voor de andere Gelflings. Haar verhaal heeft een duidelijk naar staartje gekregen.

Maar niet alleen over haar verhaal valt in een volgend seizoen meer te ontdekken. Ook de andere stammen van de Gelflings kunnen nog veel meer worden uitgediept en is de wereld van Thra nog veel groter dan dat we nu hebben kunnen zien. Maar vergeet ook niet de Garthim die aan het einde van dit seizoen hun opwachting maken, en de schokkende ontdekking dat zij een combinatie wezen zijn van een Arathim en een Gruenak wezens die gebruikt werden als slaaf door de Skeksis en lijken op Podlings. 

Met nieuwe hoop, een nieuwe weg die wellicht is ingeslagen voor een andere toekomst, met nog meer te ontdekken en nieuwe avonturen te beleven kunnen er nog veel meer seizoenen worden gemaakt voordat de scherf met het Kristal herenigd wordt en zo ook de Skeksis met de urRu zodat de Gelflings en alle andere wezens weer in vrede kunnen leven op Thra. 

Meer lezen over The Dark Crystal? Klik dan op onderstaande links: