Serie Review: Legion Seizoen 3

review series legion season 3
Legion/ FX

Het derde seizoen van Legion is tevens het laatste met een prachtig afsluitend seizoen van een unieke serie.

Dat de serie Legion een zeer bijzondere, originele en artistiek gemaakte serie is, was al te merken in de eerste twee seizoenen. In het eerste seizoen dat een prachtige vormgeving had, en waarbij surrealisme en werkelijkheid door elkaar speelden maakten we kennis met David Haller. Hij kwam erachter dat hij in plaats van aan schizofrenie leed, een zeer krachtige mutant was. Hij werd opgenomen door een geheime organisatie Summerland, bestaande uit Melanie Bird, Syd Barret, Ptonomy Wallace en Cary en Kerry Loudermilk, die hem leerden met zijn krachten om te gaan. Maar ook ontdekten ze dat David werd bezeten door een andere mutant, genaamd Amahl Farouk, ook een zeer krachtige mutant die zich als een demon in het hoofd van David had genesteld. Met een vormgeving die de moderne tijd combineerde met een jaren 60 vibe en daardoor een alternate reality creëerde en met een zeer krachtige surrealistische stijl was dit een zeer sterk begin van een bijzondere serie, die science en weird fiction, fantasy, actie en horror met elkaar combineerde. 

In het tweede seizoen wist Legion zich te vernieuwen door een geheel nieuwe vertelwijze te gebruiken, door middel van een Narrator die bij ieder begin van de aflevering meer inzicht gaf over het thema van die aflevering. Afleveringen die vaak schijnbaar losse korte  verhalen waren, maar uiteindelijk zeer kundig werden verweven met de rode draad en er een cruciaal deel van uitmaakten. Er werd meer nadruk gelegd op het psychologische aspect en iedere aflevering was een onderdeel van de ontwikkelingen op psychologisch en filosofisch gebied. David was nu weliswaar bevrijd van Farouk, maar ging nu de strijd met hem aan, terwijl hij ondertussen bezocht wordt door een Syd uit de toekomst die hem waarschuwt voor het einde van de wereld. Wederom met prachtige vormgeving en stijl, weliswaar anders, maar wel met de herkenbare sfeer en feel van de serie, wist Legion een andere kant van zichzelf te laten zien. 

Nu in het derde en laatste seizoen, weet Legion zichzelf weer opnieuw uit te vinden. Met een duidelijker plot, maar nog steeds een bijzondere vertelwijze, zien we of David werkelijk degene is die de wereld vernietigt en hoe, en of Syd, Kerry en Cary dit weten te voorkomen met de hulp van Division en Farouk. 

Het verhaal

Nadat in het tweede seizoen duidelijk werd dat David degene is die verantwoordelijk zal zijn voor de vernietiging van de wereld, wil Division hem met de hulp van Syd, Kerry, Cary en Farouk tegen houden door hem te doden. Ondertussen volgen we een Japanse jonge vrouw genaamd Jia-yi die kan tijdreizen en door middel van tekens naar David wordt geleid en vervolgens de naam Switch krijgt. David houdt zich schuil met zijn sekteleden, zijn kinderen die hij geestelijk heeft gered. Haar komst biedt mogelijkheden voor David om zijn verleden te veranderen, om ervoor te zorgen dat Farouk nooit bezit zal nemen van baby David en daardoor alles gewist zal worden, ook zijn eigen slechte daden. 

Maar dit is niet zonder consequenties, want door het vele tijdreizen en het telkens opnieuw proberen worden er wezens uit een tussentijd naar de onze geleid, Time Eaters die de tijd opeten en zo de hele wereld kunnen wissen. 

Wanneer na eerst het strijden tegen David, Syd erachter komt wat David van plan is en zijn hem samen met Kerry en Cary wil helpen, althans om baby David te helpen een nieuwe kans te geven, wordt dit de strijd van hun leven. 

David belandt tenslotte in de tijd waarin Charles Farouk opzoekt en overtuigt hem dat Farouk slecht is en vernietigd moet worden. Terwijl Syd, Kerry en Cary naar dezelfde tijd teruggaan maar naar Gabrielle en baby David om hen te beschermen tegen de Time Eaters.

review series legion season 3
Syd, Cary, Kerry, Ptonomy/ FX

Sfeer

Dit seizoen wordt op een prachtige wijze verteld, met gebruik van verschillende soorten cinematografie, stijlen en vormgeving en besteedt zowel aandacht aan veel individuele personages, als hun samenhang onderling en heeft tevens een goede focus op het plot, dat duidelijk wordt verhaald. Dit alles doet Legion weer op zijn eigen unieke manier, wat een seizoen oplevert met zowel horror, fantasy, science fiction, actie als zeer ontroerend is en met een echt feel good en mooi rond einde. Dit is met recht een zeer waardig slotstuk van een heel bijzondere serie. Met tweede kansen, hoop, vechten voor het juiste, inkeer en berouw is dit een mooie psychologische serie die veel inzichten heeft gegeven in de menselijke psyche en daarvoor verschillende elementen gebruikt, in een unieke vormgeving. 

Dit seizoen is weer vol met allerlei prachtige elementen, van vormgeving, cinematografie, concepten, ideeën, uitvoering, verhalen, wijze van vertellen, dat het te veel is om te benoemen. Het is een serie die zo puur visueel en gevoelsmatig is en waar zoveel uit te halen valt, dat woorden er tekort aan kunnen doen. Dit artikel is maar een dappere poging om de serie recht te doen. Maar eigenlijk moet deze serie gewoon gezien worden!

Vormgeving 

Zoals verwacht ziet het derde seizoen er weer prachtig uit. Syd, Cary en Kerry bevinden zich samen met Clark en Division en Farouk in een luchtschip, wat weer erg mooi vormgeven is. Het huis waarin David zich schuilhoudt met zijn nieuwe ‘kinderen’ ziet er prachtig surrealistisch uit en met allerlei weirde details, zoals een enorme zeug. 

De tijdgang waarin Switch terecht komt als ze een portaal heeft getekend ziet er daarentegen heel clean en futuristisch uit. Vanuit die tijdgang is er toegang tot een tussentijd. Een plek die zich tussen tijden bevindt en die is vormgegeven als een ouderwetse klassieke film en waarin de mens zich niet normaal voort kan bewegen, maar in glitches, wat een zeer vervreemdend beeld geeft. 

Maar in die tussentijd wonen de Time Eaters, doodenge vormgegeven monsters, van zwarte schaduw rook met gloeiende blauwe ogen en wanneer ze goed zichtbaar zijn een heel vervreemdend eng gezicht met lange neuzen. Hun manier van bewegen, het geluid dat ze maken, hun uiterlijk, is enorm creepy en brengt ook de horror terug in de serie, wat we al in het eerste seizoen zagen met Angry Boy en de Demon. 

review series legion season 3
Switch/ FX

Stijl

Net zoals in het tweede seizoen wordt door middel van korte verhalen die soms een hele aflevering beslaan en soms een gedeelte, de grote rode draad, de plot, van dit seizoen met elkaar verbonden. Het verduidelijkt de psyche, achtergrond en beleving van een personage. 

De stijl is wel iets duidelijker van vorm en meer afgebakend, maar verschilt per aflevering, Om meer nadruk te leggen op de personages, waar het in de kern om draait, David, Syd, Farouk maar ook de ouders van David, Charles en Gabrielle en ook Lenny, krijgen zij meer dan ooit de ruimte in dit seizoen om hun achtergrond en vooral psyche bloot te leggen. En hiermee hun eigen korte verhaal. 

Dat begint al met de introductie van Switch dat de hele eerste aflevering beslaat en dit is een geweldig begin, een surrealistische zoektocht naar een rabbit hole, de introductie van tijdreizen op een zeer origineel en unieke wijze en met zang en dans en doet je weer helemaal verrassen. 

Ook speelt zich een hele aflevering zich af op het astrale vlak. Door middel van een gehele aflevering waarin Syd verdoofd door David, belandt op het astrale vlak als baby en opgevoed wordt door Melanie en Oliver, is dit een prachtig ‘los verhaal.’ Het is een zeer bijzondere aflevering, die prachtig mooi ontroerend is, met unieke vormgeving. 

Maar ook leren we hoe Charles en Gabrielle elkaar hebben leren kennen, dat Gabrielle ook worstelde met haar psychische gezondheid. En zien we hoe Charles naar Marokko ging om Farouk op te zoeken, het beginpunt van alle ellende. Het is een zachte, mooie en tragische aflevering.

Tenslotte wordt ook goed gespeeld en gebruik gemaakt van de tijd, niet alleen in de tussentijd, maar ook wanneer door het telkens tijdreizen de tijd zelf van slag raakt en de personages zelf in glitches belanden is erg mooi gefilmd en geeft een surrealistisch effect. Vooral Lenny beleeft hier haar hartverscheurende momenten wat een tragische afloop heeft. 

De Tijd

Tijd is het thema van dit seizoen. Niet alleen tijdreizen, maar ook tijd die als een vriend moet worden gezien en waardoor mensen tot inzichten kunnen komen. De tijd heelt, geeft perspectief en is een oceaan waarin de personages alle mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, het goed te maken en tot inkeer te komen. Dat maakt Switch een van de belangrijkste en meest bijzondere personages uit dit seizoen. 

De tijd geeft ons en de personages een kijkje in hun geest en ziel. David die liefde verdient en een nieuwe kans wil om alles goed te maken, maar tevens wraak wil op Farouk en nog gefrustreerd is doordat Charles en Gabrielle hem in de steek hebben gelaten. Farouk die tot inkeer is gekomen en zijn jongere zelf dat laat zien. Syd die opnieuw wordt opgevoed van baby tot volwassen vrouw door Melanie en Oliver en daardoor een mens wordt met andere nieuwe inzichten. Kerry die nu net zoals Cary veroudert en zij tenslotte echt broer en zus zijn. Maar ook Charles die door de ontmoeting met de volwassen David een nieuw perspectief krijgt op wat er staat te gebeuren en zijn eigen handelen. Tenslotte Switch die herboren wordt als een nieuw wezen van de tijd. 

Tijd wordt gebruikt als een functioneel element om dieper in te gaan op de psyche van de personages, terwijl er ook nog op een erg leuke, creatieve en enge manier gebruik van wordt gemaakt. 

review series legion season 3
Kerry, Farouk and Clark in Time Between Time/ FX

De Psyche

Dit seizoen is daarom nog meer dan het tweede seizoen gericht op het psychologische aspect van de personages en als thema in zijn geheel. We zien David Haller nu als de overduidelijke villain van het seizoen. Hij heeft zich door grootheidswaanzin ontwikkeld tot een hippie sekteleider die zijn ‘kinderen’ voedt met gelukzaligheid, dat hij vanuit zijn eigen brein voort laat komen. Heilig ervan overtuigd dat hij liefde verdient en dat hij een goed persoon is, wat hij meerde keren herhaalt tijdens dit seizoen, leeft hij in een eigen wereldje. In dit seizoen komt dan ook eindelijk zijn eigen legioen van David’s  in beeld, waar zijn personage zijn alter ego vandaan heeft. Zijn wereld verandert met de komst van Switch. 

Maar niet alleen David is veranderd. Nadat hij Syd had verkracht, wat overduidelijk sporen heeft nagelaten, is zij veranderd in een persoon die, niet krachtiger, niet per se wraakzuchtiger, maar vastberaden is om David uit te schakelen. Met hulp van Cary en Kerry en Division. Hun pogingen mislukken keer op keer met dank aan de nieuwkomer in de serie, Switch. 

Switch is de Japanse tijdreizigster die als een soort queeste door de stad, tekens volgt die haar naar David leiden, en ze in een surrealistisch rabbit hole belandt zoals Alice. En een wonderland is het met Lenny als manager in de hoofdrol als een Mad Hatter. Lenny krijgt haar eigen confrontatie in het liefhebben en verzorgen en tenslotte rouwen van een geliefde in een zeer korte tijd, wat haar inwendig kapot maakt.

Ook wroeten we in de psyche van Charles Xavier die in een psychiatrisch ziekenhuis zijn aanstaande vrouw Gabrielle ontmoet die beschadigd is na het concentratiekamp en bang is om dezelfde geestesziekte te krijgen die heerst in haar familie. Charles bouwt voor haar een innerlijke veilige omgeving en bevrijdt hen beiden om hun zoon veilig geboren te laten worden. 

Het is pas wanneer Switch David mee neemt door de tijd heen, hij meer inzicht krijgt en perspectief op zijn daden en alles wil goedmaken, maar hierdoor ook de mogelijkheid. Het is die reis waardoor ook Charles leert wat de adoptie met David heeft gedaan. Het is zelfs Farouk die terug gaat naar de tijd om zichzelf te laten inzien wat hij fout heeft gedaan. 

De Tijd geeft de personages deze kans die ze anders nooit gehad zouden hebben. Maar het werpt tevens de vraag op, wat er nu gaat gebeuren nu alles vanaf het moment dat Farouk baby David zou bezitten, geheel opnieuw wordt ingevuld. Iedereen krijgt een tweede kans, wie dood is gegaan leeft weer en de toekomst is nieuw en onwetend, enkel Switch en haar vader weten wat de toekomst brengt. 

Conclusie

Het derde seizoen van Legion is een fantastisch gemaakt slotstuk dat alle voorgaande elementen uit de serie met elkaar combineert. Van een Narrator die over tijdreizen instrueert, surrealistische beelden op het astrale vlak, de tussentijd, de gecreëerde wereld van David. De prachtige vormgeving, de cinematografie en de vertelwijze die gebruik maakt van korte verhalen die onlosmakelijk met elkaar verboden zijn en hierdoor de serie een uniek eigen stem geven. Legion is een van de mooiste en beste series ooit die zowel vermakelijk als diepzinnig is, horror is als feel good en artistiek uniek. 

Meer lezen over Legion? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

  • Legion (2019)
  • Season: 3
  • No. of episodes: 8
  • Running time episodes: 41- 52 minutes
  • Created by: Noah Hawley
  • Starring: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza, Bill Irwin, Amber Midthunter, Hamish Linklater, Navid Negahban, Harry Lloyd, Stephanie Corneliussen, Jemaine Clement, Jean Smart
  • Music by: Jeff Russo
  • Cinematography: Dana Gonzales, Polly Morgan, Erik Messerschmidt, Alex Disenhof, Ben Kutchins
  • Production company: FX Productions, Marvel Television, 26 Keys Productions, Donners’ Company, Kinberg Genre, FX Networks, Bad Hat Harry Productions
  • Original network: FX