Monster of the Week episode 15: The Peach Family (Channel Zero: Butcher’s Block)

butcher's block channel zero season 4
Joseph Peach/ Syfy

Het derde seizoen van Channel Zero; Butcher’s Block heeft een groot aantal monsters, van echte tot symbolische.

Waar gaat Butcher’s Block over?

Butcher’s Block vertelt het verhaal van twee zussen Zoe en Alice Woods die een traumatische jeugd hebben gehad door de psychische stoornis van hun moeder die leed aan schizofrenie. Ook Zoe is getroffen door deze ziekte, waardoor Alice de jongste vooral de zorg voor haar op zich neemt. Alice studeert om sociaal werker te worden en kan gelijk aan de slag in hun nieuwe woonplaats Garret. Alice wil mensen helpen, maar is tegelijkertijd doodsbang dat zij ook schizofrenie zal krijgen, want die kans is aanwezig. Gelijk op haar eerste case is ze getuige van de verdwijning van de jonge Izzy en later haar moeder Tanya. Iets waar de huisbazin van Alice en Zoe meer over kan vertellen en wat alles te maken heeft met de Peach familie. 

Want in hun buurt ligt de wijk die in de volksmond Butcher’s Block wordt genoemd, een wijk die ooit toebehoorde aan de Peach familie. En waar vreemde geruchten over de ronde gaan. Dan wordt Zoe slachtoffer van Joseph Peach die haar aanbiedt om haar schizofrenie uit haar te snijden, tegen een prijs. Een aanbod dat zij accepteert en de prijs wil betalen. Wanneer Alice haar wil redden, blijkt niet schizofrenie, maar haar angst haar grootste vijand te zijn.

butcher's block channel zero season 4
Peach Family/ Syfy

Wie zijn de Peaches?

In de jaren 50 was Joseph Peach een magnaat die de vleesverpakkingsfabriek Peach’s Meats bezat in Garret, die niet alleen de halve stad bezat, maar ook occulte rituelen uitvoerde. De twee dochters van Joseph werden vermoord, waarop de Peaches wraak namen door de inwoners van Butcher’s Block te doden en op te eten. Toen de stad dit te weten kwam, staken zij hun huis in Medallion Park in brand en werd er niets meer van hen vernomen.

Joseph Peach was de enige zoon van Ruth en Warner Peach. Hij was getrouwd met Evelina Peach. Zij hadden twee zoons Robert Peach die getrouwd was met Edie, en Aldous Peach en een dochter Amelia Peach. Robert en Edie kregen een mismaakt kind Smart Mouth.

Deze hele familie staat in het teken van vlees, het eten ervan, het offeren ervan, en zelfs vleesgeworden ziekten. Zij zijn aanhangers van de Pestilent God die woont in Slaughterland. Slaughterland is bereikbaar via een hoge witte brede trap midden in Medallion Park en na hun verdwijning blijkt daar ook de Peach familie te wonen. De Pestilent God laat hen daar wonen als ze hem ieder jaar een offer brengen in de vorm van een klein kind. De geruchten gaan dat die offers al begonnen in de jaren 30 en veel kinderen zijn vermist geraakt in Butcher’s Block. Zelfs de bediende genaamd Meat Servant, heeft twee gedaanten, die als een gewoon mens, en die van een wezen gemaakt van vlees.

Zoe heeft visioenen en hallucinaties van de Pestilent God en door hem wordt zij waarschijnlijk gelokt en meegenomen door Joseph Peach zelf om bij hen te komen wonen. Wanneer zij achter de prijs komt die zij moet betalen om geestelijk gezond te zijn, weigert zij en doet zij er alles aan om het nieuwe offer Izzy te redden.

Maar ook Alice valt ten prooi aan dat wat de Peaches haar kunnen bieden. Haar angst om ook schizofrenie te krijgen is zo groot, een onzekerheid waarmee ze niet kan leven, dat er alles voor over heeft om gezond te blijven. In tegenstelling tot Zoe die wel met haar schizofrenie in het reine is gekomen en het heeft geaccepteerd als iets dat nu eenmaal, hoe vervelend ook, bij haar hoort.

butcher's block channel zero season 4
Scuttling Father Time/ Syfy

Angst als monster

Die angst, voor het monster schizofrenie is het andere monster dat een grote rol speelt in Butcher’s Block. Alice ziet schizofrenie als een groter monster dan de Peaches en dat wat zij zal worden, aangestuurd door haar angst. Die monstertjes komen verschillend verbeeld haar angst aanjagen, die de naam Scuttling Father Time dragen. Het kleine hoofdje in haar brein, het spinnenmonster dat haar achtervolgt in het ziekenhuis, maar ook de lange dunne figuur met het enorm grote hoofd, dat haar in Slaughterland achtervolgt en aanvalt. Op een hele enge manier wordt haar angst voor schizofrenie dat ze ziet als een monster werkelijkheid.

De Scuttling Father Time in het ziekenhuis als een soort spinnenmens wordt gespeeld door Troy James die ook Pretzel Jack in The Dream Door, het vierde seizoen van Channel Zero, leven in blies. Ook nu weer maakt hij dit wezen dat Alice wil laten denken dat haar tijd bijna op is en ze voordat ze het weet schizofreen is, weer heel eng. Zijn manier van bewegen, als een fenomenaal slangenmens is zeer creepy en bedreigend, waardoor de angst van Alice ook op de kijker overkomt. Zo bedreigend dat het misschien begrijpelijk is dat Alice wel op het aanbod ingaat van Joseph Peach om de ziekte voor altijd te verwijderen.

butchre's block channel zero season 4
Meat Servant/ Syfy

Vormgeving Meat Servant en Robert Peach

Alhoewel de verbeelding van Alice vrij beangstigend zijn, en mooi en surrealistisch vormgegeven, is Meat Servant wel heel creepy en weird qua uiterlijk. Gestript van de menselijke huid, maar dan nog eens monsterlijk vreemd gemaakt is hij misschien wel het opmerkelijkste vreemde monster in Butcher’s Block. Als slechts een dienaar voert hij bevelen uit, zonder dat hij zelf goed of slecht lijkt. Want nadat Smart Mouth het grofgebekte dwergenkind van Edie en Robert het meisje Izzy als offer heeft ontvoerd, maakt Meat Servant haar liefdevol klaar om geofferd te worden. Dat maakt naast zijn uiterlijk hem een opvallende verschijning in dit verhaal.

Een andere opvallende verschijning is Richard Peach die door zijn hele houding, zijn doen en laten en wat hij zegt heel bedreigend en vervreemdend overkomt. Intelligent, sluw en vals en misleidend, en knettergek, met een manier van bewegen die soms meer aandoet als een onberekenbaar kind en tegelijkertijd als een berekend psychopaat. Zijn dansjes, zijn smalende grijns die voor een gemeende lach doorgaat, zijn zowel creepy als vervreemdend. Hij is absurdistisch, weird, bizar en levensgevaarlijk. Zijn tijd in Slaughterland heeft hem het minst menselijk gemaakt, terwijl het zijn vrouw Edie best gek heeft gemaakt, mede door het baren van mislukte kinderen. Richard wordt perfect neergezet door Andreas Apergis.

butcher's block channel zero season 4
Richard Peach/ Syfy

Tenslotte is de Pestilent God zelf een hele enge verschijning die vooral op een vrij impressionistische manier wordt verbeeld, in dromen, nachtmerries en hallucinaties. Met een skelet als hoofd, een gewei en een lichaam als een vloeibare zwarte cape waarin het universum zichtbaar is, is hij meer dromerig/nachtmerrie-achtig dan werkelijk. En blijkt dat hij degene is de de hallucinaties in Zoe heeft teweeg gebracht.

Bucther’s Block heeft vele monsters, zowel letterlijk als figuurlijk. Met ieder een eigen prachtige vormgeving, verbeelding en symboliek, in een bizar land Slaughterland dat omgeven is met gele bloemen en waarin een prachtig huis staat, is het aanbod, het uiterlijk op het eerste  gezicht, mooier dan de werkelijkheid en dan de prijs die je daarvoor moet betalen, namelijk je menselijkheid, je geestelijke gezondheid en goedheid.

bucther's block channel zero season 4
Pestilent God/ Syfy

Meer lezen over Channel Zero? Klik dan op onderstaande links:

Monster of the Week van Channel Zero:

← Lees ook de vorige Monster of the Week episode 14: The Tethered (Us, 2019)