Scare of the Week episode 5: The Babadook (2014)

the babadook 2014
The Babadook/ Entertainment One, Umbrella Entertainment

The Babadook is een erg goed gemaakt bovennatuurlijk horror drama, dat op al deze drie vlakken behoorlijk eng is.

De film heeft dan ook drie belangrijke lagen, waarbij de horror de boventoon voert. Een van de ergste dingen die Amelia kan overkomen is zes jaar geleden gebeurd. Terwijl zij met haar man naar het ziekenhuis reed om te bevallen van Samuel, kregen zij een ongeluk waarbij haar man Oskar omkomt. Op zich al horror genoeg. Voeg daar aan toe dat Amelia niet in staat is dit trauma onder ogen te zien, laat staan te verwerken en dat Samuel niet het makkelijkste kind is dat al haar aandacht opeist en het is een horrorscenario waar nogal een taboe opligt.

Realistische horror

Haar man verliezen op de dag dat je zoon wordt geboren, niet in staat zijn om hiermee om te gaan. De omgeving die verwacht dat ze na 7 jaar toch wel weer erboven op moet komen, en niet zo moeilijk moet doen. Dezelfde omgeving die een hekel heeft aan haarkind en zijzelf eigenlijk ook dat kind de dood van haar man verwijt is natuurlijk ‘not done’. Het is iets waar een groot taboe op rust.

Als moeder hoor je onvoorwaardelijk van je kind te houden, maar wat als dat niet lukt. Wat als je alles wat op je af komt niet kan handelen, je niet om hulp kan vragen en hulp niet vanzelfsprekend is. De afglijding naar wanhoop, depressie, frustratie en woede is dan niet zo vreemd meer. Toch wordt dit vaak als vreemd gezien, want je kan immers overal hulp krijgen, je moet streng zijn voor jezelf en je kan het je kind niet aandoen. Die situatie an sich is al de horror voor Amelia. Het is falen zonder dat je het gevoel hebt nog ergens maar enigszins grip op te hebben.

Dat wordt er mooi en indringend, maar integer in beeld gebracht, zonder met een vingertje de schuldige aan te wijzen. Soms loopt het nu eenmaal zo en kom je sneller dan gedacht in een neerwaartse spiraal terecht.

the babadook 2014
Amelia/ Entertainment One, Umbrella Entertainment

Bovennatuurlijke horror

Tot zover de realistische horror. Want ook het bovennatuurlijke heeft veel te bieden in de film. Om te beginnen, wordt je als kijker niet door jumpscares of enge muziek voor de gek gehouden. Heel subtiel dringt in het leven van Amelia als op het scherm de Babadook binnen, eerst als kleding hangend aan de muur, dan als zijn echte kostuum en dan echt. Dat laatste gaat gepaard met zijn enge stem die doordringend raspend is en zo eng. Ook zijn uiterlijk maakt het erg eng. Lees hier meer over het monster The Babadook zelf.

Focus op het drama van Amelia en Samuel

Maar waarom de film echt erg eng en beklemmend is is door de camera veelal op Amelia zelf is gericht. Je ziet vooral haar gezicht, haar reactie, angst, zonder dat je (nog) ziet wat zij ziet. Dat maakt het nog enger. Dat ze als ze de Babadook voor het eerst ziet en hij om het hoekje van de deur komt, net zoals in het Pop-Up boekje, is vrij eng, maar dat ze bij die aanblik onder de dekens gaat liggen is doodeng. Als daar bovenop ook nog zijn creepy stem te horen is, dan zorgt dat voor een hele enge situatie, waaruit geen ontsnappen meer mogelijk lijkt.

Haar slaapgebrek, het in slaap vallen voor de tv terwijl ze horrors kijkt en wakker schrikt, zorgen ook voor een hele enge aanblik van zowel haar als het idee van wat zij denkt te zien. Die focus op haar, wat overigens echt heel goed geacteerd is door Essie Davis, zorgt voor een horror die de kijkers niet wil bedotten met jumpscares of misleidende muziek. Het gaat immers ook om haar eigen interne angsten en pijn die zich realiseren in de werkelijkheid.

Maar ook Noah Wiseman als Samuel acteert erg goed. Niet alleen zijn vervelende gedrag, maar ook zijn angst. En dat terwijl de scènes waarin Amelia hem verbaal moet pijnigen, zonder hem zijn gespeeld en hij dus later zelf die recatie moest spelen. Zijn gedrag verandert ook wanneer hij beseft dat zijn moeder door de Babadook wordt bezeten; iets angstigers is er niet voor een kind. Een ouder hoort immers altijd de beschermer te zijn en niet degene waar je bang voor moet zijn. Maar zelfs in dit geval weet hij zijn moeder te redden en overwint hij zijn angst voor haar. Het zijn indrukwekkende scènes.

the babadook 2014
the babadook/ Entertainment One, Umbrella Entertainment

Visueel erg creepy

Beiden soorten horror, de realistische en bovennatuurlijke zijn zo mooi en goed met elkaar verweven dat je soms niet meer weet wat echt is en wat niet, of het zich afspeelt in de verbeelding van Amelia of echt gebeurt. Daar ligt de horrorkracht van de film. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van het visuele van de film, waarbij de focus is gericht op Amelia, op haar beleving. De kale, lege, sombere omgeving zet dit nog eens extra kracht bij.

De Babadook mag er dan nog zo eng uitzien met zijn super enge en bedreigende versje, maar waardoor de film echt eng is, ligt aan de keuze van de regisseur Jennifer Kent om de camera op Amelia te houden. Haar angsten worden op deze manier direct op het scherm geprojecteerd als zijn horror en terror en dat heeft duidelijk zijn uitwerking op de kijker.

Meer lezen over The Babadook? Klik dan op onderstaande links:

← Lees ook de vorige Scare of the Week episode 4: The Haunting of Hill House S1