Serie Review: The Exorcist Seizoen 2

review series the exorcist season 2
Father Tomas and Father Marcus/ Fox

Het tweede seizoen van The Exorcist wordt enger, spannender, met mooi drama en een mooie boodschap.

In het eerste seizoen van The Exorcist werd Father Tomas voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met demons en exorcisme. Hij maakte kennis met Father Marcus een exorcist die hem hielp een demon te verdrijven uit Casey Rance, de dochter van Angela Rance, die in werkelijkheid Regan MacNeil bleek te heten, het meisje dat bezeten was in het boek en film The Exorcist van William Peter Blatty waarmee de serie een verrassende en goede verbinding had met zowel het originele boek als de film uit 1973.

Maar de serie breidt het universum van The Exorcist uit door een groot complot van demons die de katholieke kerk willen infiltreren en het van binnen uit wil vernietigen. We maakten kennis met Father Bennett, werkzaam op de afdeling exorcisme op het Vaticaan, die dit complot op het spoor komt. Nadat Father Marcus en Father Tomas er in slaagden om zowel Angela als Casey voorgoed van de demon te verlossen, besluit Tomas om in de leer te gaan bij Marcus om ook een echte exorcist te worden. Want Tomas bezit een zekere gave, wat zich in het tweede seizoen zich meer zal openbaren.

Het verhaal

Het is zes maanden later sinds Tomas samen met Marcus door Amerika reist om mensen te helpen om hen van demons te verlossen. Aangestuurd door Father Bennett, die zijn bronnen heeft omtrent wellicht bezeten mensen. Ondertussen is Bennett bezig om een kardinaal te willen ontmaskeren als zijnde een compleet door een demon bezeten bedrieger. Maar hij merkt dat hij wordt tegengewerkt door het Vaticaan, maar ook dat er veel meer priesters, kardinalen en bisschoppen volledig zijn bezeten door demons, zowel vrijwillig als onvrijwillig. De uitkomst is dan ook dat de kardinaal vrijuit gaat en de afdeling exorcisme wordt gesloten.

Marcus en Tomas voeren een exorcisme uit op een jonge vrouw die haar baby heeft verloren. Tijdens de exorcisme kan Tomas zich in de geest van Cindy verplaatsen en zowel van binnen uit haar helpen te vechten als de demon te bestrijden. Dit is echter niet zonder gevaar, want zo laat hij de demon ook bij hem binnen kijken. Wanneer het hen uiteindelijk lukt om Cindy te bevrijden, heeft Tomas een vreemd visioen dat hij niet kan plaatsen, maar wat later van groot belang blijkt te zijn.

We volgen niet alleen Bennett, Tomas en Marcus, maar ook een pleeggezin bestaande uit pleegvader Andy, en pleegkinderen Verity, Shelby, Truck, Caleb en Grace. Het gezin heeft het moeilijk nadat niet zo lang geleden hun pleegmoeder Nicole zelfmoord heeft gepleegd. Om te onderzoeken of de kinderen nog wel op hun plek zijn, komt Rose langs van de kinderbescherming, een toezichthouder voor pleeggezinnen en tevens een oude liefde van Andy. Al snel blijkt dat er iets goed mis is.

review series the exorcist season 2
Andy’s foster family/ Fox

Heftig begin

Dit seizoen vliegt er gelijk in. Marcus en Tomas zijn op de vlucht voor de man van Cindy een politieagent en zijn in alle haast Cindy moeten verlossen. Terwijl ze achterna worden gezeten, in alle chaos, is dit een heel ander begin dan het eerste seizoen. Pas in de derde aflevering wanneer Marcus van Bennett hoort dat ze niet meer veilig zijn en de katholieke demons (bij gebrek aan een betere omschrijving)  hen willen opsporen, rijden ze richting de staat Washington, waar er tevens een meisje bezeten blijkt te zijn. Dit zet het hele verhaal van het tweede seizoen in werking, maar ook is het een prachtige verbinding  met het gezin van Andy, dat we als kijker al vanaf het begin van het seizoen volgen.

Harper: bezeten of niet?

Want het meisje dat bezeten zou zijn is Harper en ze worden onthaald door een bezorgde moeder. Ook hier wordt een kans benut om de serie met het originele boek te verbinden door Marcus te laten uitleggen hoe ze onderzoeken wanneer er echt sprake is van een exorcisme of gewoon van een geestelijke ziekte. Iets wat uitgebreid aandacht krijgt in het boek. Allerlei elementen van een typische bezetenheid komen ter sprake. En niet alleen dat, ook heeft de moeder het boek van Chris MacNeil, de moeder van Angela/Regan in de kast staan, wat het eerste seizoen weer mooi verbindt met het tweede seizoen.

Hoe heftig en verrassend is dan ook de uiteindelijke conclusie van Marcus. En het Munchausen by Proxy blijkt te zijn. Ondertussen is Rose ook naar het huis van Harper gekomen omdat er klachten zijn geweest. Zo maakt ze niet alleen kennis met Tomas en Marcus, maar wordt ook Harper tijdelijk ondergebracht in het pleeggezin van Andy, dat hier niet ver vandaan ligt.

Andy en zijn pleegkinderen

Op het eiland Nachburn woont Andy met zijn pleegkinderen die hij beschouwt als zijn echte kinderen. De oudste is Verity en is ook als eerste bij Andy en Nicole komen wonen. Als lesbisch meisje is zijn mishandeld en laten we maar zeggen, gemarteld bij de nonnen waar ze in een pleegtehuis heeft gezeten om haar te verlossen van dat kwaad. Zij heeft dan ook een hekel aan religie en het katholicisme in het bijzonder.

In tegenstelling tot de oudste zoon Shelby, geboren uit een verslaafde moeder is de bijbel zijn enige houvast. Truck heeft een slaapprobleem en heeft waarschijnlijk een kleine geestelijke achterstand. Caleb is blind en verlaten door zijn vader die niet voor hem wil zorgen. Kleine Grace heeft agorafobie en durft haar kamer niet uit. Zij krijgt thuis les van Andy en wanneer ze buiten haar kamer komt, heeft ze een kussensloop over haar gezicht met een getekend gezichtje erop waardoor ze zich beschermd voelt.

Andy en Nicole leidden samen met hun kinderen een gelukkig simpel leven, maar ondanks dat bleek Nicole depressief en heeft zelfmoord gepleegd in het nabijgelegen meer. Dat heeft zijn weerslag op Andy maar ook op de kinderen. De reden waarom ze zich er doorheen weten te slaan is omdat ze erg veel om elkaar geven. Andy heeft hen niet alleen een thuis gegeven, maar ook een echte familie. Dat is erg mooi verbeeld, door de verschillende kinderen en karakters, ieder met hun eigen problemen, maar die oprecht van elkaar houden, elkaar helpen en elkaar het beste gunnen. Andy als vader is zo lief en ondersteunend, zorgzaam en liefdevol en respectvol naar de kinderen, zonder dat het ooit sentimenteel wordt.

review series the exorcist season 2
the exorcism/ Fox

Sinistere wending

Helaas komen er langzaamaan kleine barstjes in dit gelukkige gezin. Het begint wanneer Grace vreemde dingen lijkt te zien, die Andy niet ziet. Ook is midden in de nacht Caleb zomaar zoek en vinden ze hem uiteindelijk boven op een oude put staan die dichtgetimmerd is met half rotte planken. Hij zegt dat Verity hem daarnaartoe heeft gebracht, maar Verity ontkent. Voor Rose is dit een zorgwekkend teken, terwijl Andy er alles aan probeert te doen om zo normaal mogelijk over te komen zodat ze als gezin samen kunnen blijven.

De sinistere wending waarmee het gezin te maken krijgt is een zeer verrassende en ook erg goed opgebouwd. We leren eerst het gezin kennen, terwijl ze langzaam worden geïnfiltreerd, zonder dat we weten hoe en door wat. Dat maakt dit seizoen ook enger en meer horror dan het eerste seizoen. Niet alleen is het prachtig in beeld gebracht met enge shots, maar ook de manier waarop de visioenen van Tomas met het gezin worden verbonden en worden weergegeven is top gedaan.

Marcus en Tomas, Bennett en Mouse

Het seizoen focust zich niet alleen op het gezin van Andy, maar ook op de relatie tussen Tomas en Marcus die echt broederlijk liefdevol is en het is mooi om te zien hoe snel beide mannen naar elkaar zijn toegegroeid. We leren Marcus beter kennen, we zien hem een relatie ontwikkelingen met de plaatselijke wildlife opziener, Peter, waarmee hij weer even liefde kent en begrip, maar wat hij helaas niet kan doorzetten. Het is mooi en integer in beeld gebracht hoe de vonk tussen beide mannen overslaat en niet alleen een kus uitwisselen maar ook hun diepere gevoelens.

Via het verleden van Marcus wordt ook een nieuw personage geïntroduceerd Mouse, een non, waarmee hij vroeger ook een diepere (bijna liefdes) relatie had, toen hij nog een jonge exorcist was. Nadat zij ook werd bezeten door een demon, door haar nieuwsgierigheid en de wil te helpen bij de exorcisme, was hij niet in staat om haar te helpen. Hij voelt zich nog altijd schuldig hierover en zij voelde zich door hem verlaten.

Nu echter is zij een kickass exorcist en killer die strijdt tegen de infiltratie in de katholieke kerk. Zij zoekt eerst Bennett op en samen proberen ze via Maria Walters meer informatie te krijgen. Terwijl Bennett zwaar gewond raakt en Mouse hem in het ziekenhuis moet achterlaten, vertrekt zij naar Marcus en Tomas. De confrontatie met Marcus is ongemakkelijk, maar in Tomas met zijn gave ziet zij de persoon die het op kan nemen tegen de infiltratie. Mouse is een goede toevoeging van de serie, zowel kwetsbaar als vastberaden, sterk en nietsontziend, haar oog op het doel, zonder dat ze haar compassie verliest.

review series the exorcist season 2
Father Bennett and Mouse/ Fox

Sterk seizoen met meer horror en meer drama

Dit seizoen heeft wederom een sterk plot met een coole twist, sterke personages, een hoop emoties en drama. De balans tussen de verschillende verhaallijnen, van Marcus en Tomas, hun twee cases van bezetenheid in het begin van het seizoen en uiteindelijk de kennismaking met het gezin van Andy, en Bennett die op pad is met Mouse, is erg goed. Iedereen, elke case, elk personage krijgt evenveel ruimte. Nieuwe personages, zowel blijvende zoals Mouse, als voor slechts een seizoen zoals Rose en Andy en de kinderen worden zeer goed neergezet.

De special effects, de visioenen van Tomas en de scènes wanneer hij in de geest van de bezetene gaat, zijn er goed gefilmd. Er wordt goed gedoceerd omgegaan met de special effects, precies genoeg om het eng en verontrustend te maken, maar niet te veel, zodat het geen horrorspektakel wordt. Want ondanks dat dit seizoen meer horror heeft en veel meer echt enge scènes dan het eerste seizoen, ligt de focus ook erg op het achterliggende drama van alle personages, wat samen goed in balans is. Het acteerwerk is aangrijpend, zowel van de kinderen als de volwassenen, waarbij Marcus de sterren van de hemel wordt vertolkt door Ben Daniels.

Hoop, geloof en liefde

Ondanks dat dit een horror serie is over demons en bezetenheid, is het over het algemeen een positieve serie. De nadruk wordt gelegd op hoop, hoop in een goede afloop, de wil om door te gaan. Geloof, niet alleen in god, maar in elkaar. Marcus en Tomas geloof in en elkaar, Mouse die in Tomas gelooft. Andy die in zijn kinderen gelooft en hen dat keer op keer vertelt. Liefde, op allerlei soorten manieren, voor god, voor elkaar, romantisch, hetero en gay, broederlijk en zusterlijk, als familie. Onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, tot het bittere einde. Het zijn mooie thema’s die zonder overdreven sentiment worden weergegeven, maar met respect, integer en liefdevol, bijna idealistisch. Dat is juist ook wat deze serie zo sterk maakt.

Conclusie

Het tweede seizoen van The Exorcist heeft de lat weer een stukje hoger gelegd. Meer horror, meer drama, nog meer mooie beelden, sterke personages, goede uitdieping en een sterk plot. Het einde van dit seizoen heeft een cliffhanger, en een opmars naar meer duistere dingen die komen gaan.

Helaas heeft Fox de stekker uit de serie getrokken. Erg jammer van zo’n goede horror serie, die met niet redt met kleine maar trouwe schare fans. De rol van Mouse had groter kunnen worden, de strijd van Tomas kon episch worden, en ik had graag meer te weten willen komen over Bennett, die als enige dit seizoen in mijn optiek net iets te weinig aandacht heeft gekregen, terwijl hij denk ik ook een hele interessante achtergrond en karakter heeft, waar we al een glimp van hebben kunnen opvangen.

We moeten het doen met de cliffhanger waarin Bennett bezeten blijkt, Tomas verder gaat met Mouse met exorcisme en Marcus zijn eigen weg gaat en tenslotte toch de stem van God weer hoort, waardoor hij iets verontrustends te horen krijgt over Tomas. Wat dat is en hoe de strijd verder zal gaan, zullen we jammer genoeg nooit te weten komen. Gelukkig hebben we wel kunnen genieten van twee sterk neergezette en prachtig gemaakt seizoenen. En daar moeten we het maar mee doen.

Meer lezen over The Exorcist? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

  • The Exorcist (2017)
  • Season: 2
  • No. of episodes: 10
  • Running time episodes: 45 minutes
  • Created by: Jeremy Slater
  • Starring: Alfonso Herrera, Ben Daniels, Kurt Egyawan, John Cho, Li Jun Li, Brianna Hildebrand, Alex Barima, Hunter Dillon, Cyrus Arnold, Zuleikha Robinson, Beatrice Kitsos, Amélie Eve, Alicia Witt
  • Music by: Tyler Bates
  • Cinematography: Byron Shah
  • Production company: Morgan Creek Entertainment Group, New Neighborhood, 20th Century Fox Television
  • Original network: Fox