Serie Review: American Horror Story Seizoen 8: Apocalypse

series review american horror story season 8 apocalypse
The witches are back/ FX Networks

Het achtste seizoen van American Horror Story is de langverwachte crossover van het eerste seizoen Murder House en het derde seizoen Coven. En dat resulteert in de Apocalypse.

De crossover van Murder House en Coven

In het eerste seizoen van AHS maakten we kennis met het Murder House en zijn bewoners door de jaren heen. Het leverde niet alleen een origineel haunted house verhaal op en een hoop horror, maar was tevens een metaverhaal over horrorverhalen, verbeeld met sterk neergezette personages. Maar dat was niet alles want het Murder House, moordde niet zomaar, maar had een plan: de Anitchrist verwekken. Lees hier het review van Murder House. En lees hier wat er ook al weer precies gebeurde in het eerste seizoen en waarom.

Het derde seizoen Coven, ging over een Coven heksen, waarin thema’s zoals moederschap, feminisme door het seizoen werden verweven. Met veel humor, leuke personages en witchpower, was dit eveneens een sterk en leuk seizoen. En net zoals de twee voorgaande seizoenen, bevatte het een goed plot, een sterk script, interessante goed uitgediepte personages en een duidelijke rode draad met belangrijke thema’s of interessante concepten. Lees hier het review van Coven.

Te veel personages in rommelige opbouw

Het achtste seizoen Apocalypse is echter heel anders aangepakt. Met een wat chaotische opbouw, veel flashbacks, zijwegen, verschillende stijlen, tonen en sferen, te veel personages om te tellen, waarbij een aantal acteurs verschillende rollen speelden, maakten dit seizoen niet alleen soms wat verwarrend, maar door het ontbreken van een duidelijke lijn en rode draad, is dit een erg rommelig seizoen geworden. Door de telkens veranderde plotwendingen, werd je als kijker heen en weer geslingerd, zonder de kans te krijgen om aan nieuwe personages te binden en waarin de meeste personages niet verder werden uitgediept en verkleedde karikaturen bleven van een concept in plaats van mensen van vlees en bloed. Vooral in de eerste drie afleveringen kreeg je het gevoel dat er met personages als wegwerpartikelen werd gesmeten. Dat een aantal acteurs verschillende rollen speelden, klinkt leuk op papier maar in de uitvoering werkte dit soms wat verwarrend, soms zelfs irritant en soms overbodig. Dat het aan het einde allemaal wordt “rechtgebreid” voelt dan ook eerder als mosterd na de maaltijd. Wat overigens misschien altijd nog minder erg is dan “Stu is the stew!”

De focus van dit seizoen lijkt diffuus, doordat er niet alleen gekozen is voor best veel personages die veelal kleine rollen spelen, waar soms iets te veel aandacht aan wordt besteed, maar ook door de vele tijdsprongen die er gemaakt worden.

review series american horror story season 8 apocalypse
Male and Female Witches/ FX Networks

Het verhaal

De wat cheesy eerste drie afleveringen

We beginnen wanneer de Apocalyps zich aandoet. Alle luchtalarms gaan af en we volgen de rijke en megairritante Maddison in het kwadraat Coco St. Pierre Vanderbilt en haar assistente Mallory die ze continu vernedert als ze bij de beroemde kapper Mr Gallant zitten. De rijke vader van Coco heeft een privévliegtuig geregeld die hen naar een veilige plek kan brengen genaamd Outpost 3. Mr Gallant gaat ook mee en zijn rijke socialite oma Evie Gallant gaat ook mee.

Terwijl overal de atoombommen hen om de oren vliegen, blijkt in midair dat niemand het vliegtuig bestuurt. Wonder boven wonder, dat voor altijd onuitgelegd blijft, komen ze ongedeerd aan in Outpost 3 dat gerund wordt door Ms Wilhelmina Venable die er een strikt regime op na houdt. In drie afleveringen volgen we het sumiere wel en wee van de verwende rijke stinkerds die na bijna een jaar geen grammetje zijn afgevallen ook al hebben ze bijna niks meer te eten. Dan maakt Michael Langdon zijn entree en zal beslissen over het lot van de Outpost bewoners, of zij mee mogen naar een betere plek of daar worden achtergelaten om te sterven. Wanneer hij hen een voor een test, blijkt er iets speciaals te zijn aan Mallory. Ms Venables is echter van plan om er als enige levend uit te komen en besluit iedereen te vergiftigen samen met haar hulpje Mrs Mead die een robot blijkt te zijn. Wanneer iedereen dood is, komen Cordelia, Myrtle en Maddison naar de Outpost en wekken hun drie zusters, Coco, Mallory en Dinah Stevens weer tot leven.

Gothic vormgeving en flauwe humor en te lange introductie

Tot zover de bewoners van de Oupost. De art decoration was weliswaar mooi, maar wel overdreven gothic, waarbij de keuzes die gemaakt werden voor deze vormgeving niet altijd even logisch waren, maar het er daardoor wel mooi uitzag. Het verblijf in de Outpost blijft vrij oppervlakkig, de humor is flauw en cheesy evenals de personages die erg karikaturaal zijn en de flauwste teksten uitkramen. Er wordt met niemand de tijd genomen om hen beter uit te diepen, en als na drie afleveringen iedereen dood is, begrijp je ook waarom, ze doen er toch verder niet meer toe. Waardoor je als kijker ook al snel het gevoel krijgt naar drie loze afleveringen te hebben gekeken. Het is een vrij lange introductie, bijna een derde van het hele seizoen.

Drie jaar eerder

Vervolgens gaan we drie jaar terug in de tijd, en volgen we het wel en wee van de Robichaux Academy for Exceptional Young Ladies, die na het einde van het derde seizoen vol in de aandacht kwam te staan en van heinde en verre allemaal nieuwe heksen naartoe stromen. Waaronder Coco, die de gave heeft om te weten hoeveel calorieën in iets zitten en Mallory die een buitengewone sterke heks blijkt te zijn. Maar we maken ook kennis met de jongens school voor heksen, de Hawthorne School for Boys, die al eeuwenlang zitten te mokken dat de vrouwen altijd superieur zijn. Daar komt verandering in als het hoofd van de school Ariel Augustus ene Michael Langdon op het spoor komt en denkt dat hij wel eens de nieuwe Supreme zou kunnen zijn, hiermee een einde makend aan de vrouwelijke overheersing.

Cordelia neemt de Seven Wonders test bij hem af. Een aflevering die wel erg veel lijkt, qua klassieke ‘stomme film’ cinematografie zoals dit ook in Coven werd gedaan en daardoor niet origineel is, maar ook veel minder in het geheel past dan dit het geval was in Coven. Michael weet Maddison terug te halen uit de hel, wat overigens wel erg grappig is. Maddison’s hel is werken in een warenhuis. Maar ook lukt het hem om Queenie terug te halen uit het Cortez, waardoor we ook een kleine glimp opvangen van het vijfde seizoen Hotel. Tenslotte weet hij Misty terug te halen uit Decenum, de test waarin je moet afdalen in je hel en waar Misty Day in Coven niet meer uit terugkwam en tot as werd. Dus alle onze favoriete heksen zijn weer terug.

review series american horror story season 8 apocalypse
Michael Langdon/ FX Networks

Terug naar het Murder House is de sterkste aflevering van het seizoen

Maar Cordelia vertrouwt Michael niet en heeft een akelig visioen over hem gehad. Ook John Henry die dat met de dood moet bekopen vertrouwt hem niet en zelfs Behold Chablis (ze zijn dit keer erg creatief geweest met de namen) vertrouwt het niet en wordt samen met Maddison naar het Murder House gestuurd om meer te weten te komen over Michael.

Dit levert de beste en leukste aflevering op van het seizoen. Niet alleen zien we de familie Hammond, Ben, Vivien en Violet weer terug, maar ook Tate en Constance en Moira. Het blijkt dat het gelukkige einde voor de Hammonds in het eerste seizoen helemaal niet zo heeft uitgepakt en iedereen ongelukkig en in zijn eigen hel zit. Ook Constance heeft zelfmoord gepleegd in het huis en zorgt nu voor familie, voor haar dochtertje en Beauregard. Ook Billie Dean Howard duikt weer op, wat op zich een overbodig optreden was. Deze aflevering laat echter wel de beste kant van Maddison zien, waarbij ze Violet en Tate weer bij elkaar brengt, de botten van Moira opgraaft en haar rust geeft en Moira in een ontroerende scène weer herenigd wordt met haar moeder. Behold en Maddison, een briljant leuke combi trouwens, komen niet alleen meer te weten over Michael met de hulp van de Hammonds en Constance, maar ook laat Maddison het huis vredig achter en heeft de Coven het gekocht zodat de geesten daar ongestoord verder kunnen wonen. Het is een mooie terugkeer en besluit van het eerste seizoen.

Michael Langdon de Antichrist

Vervolgens komt Cordelia erachter dat Michael dus de Antichrist is en dat Mallory de nieuwe Supreme is. We volgden al een jonge Michael die van Constance bij Mrs Mead van de Black Pope terecht is gekomen en vervolgens bij de Hawthorne School, daar wegloopt zoekende en terecht komt bij een Satanskerk. Deze hele omzwervingen van Michael zijn eerder gebaseerd op allerlei samenlopen van omstandigheden, dan van een doelbewuste zoektocht van zijn kant. Michael komt over als een lost puber die zich nergens thuisvoelt, in plaats van dat er grote kwade krachten in hem borrelen. Wanneer deze zich dan ook af en toe uiten is hij zelf meer verbaasd, dan dat hij overkomt als de Antichrist die evil is geboren. Hij wordt telkens bij de hand gehouden, eerst door Mrs Mead, dan de Hawthorne School, dan de Satanskerk, die van cheesy clichés angstvallig aan elkaar gebonden is en erg flauw en kitsch aandoet in plaats dat het ernst en kwaad uitstraalt en tenslotte door twee misantropische nerds.

Zo komen we dichter bij het einde. We hebben vrij weinig meegekregen van de de omstandigheden van na de Apocalyps, met slechts een handjevol personages in beeld, terwijl er de schijn wordt gewekt dat er meerde mensen aanwezig zijn in de Outpost. Maar ook zien we eigenlijk niks van hoe deze Apocalyps tot stand komt. We zien de verre aanloop, de erg mager in beeld gebrachte groei van Michael als de Antichrist, en vervolgens zijn we beland bij de enorme slachtpartij die Michael aanricht bij de Robichaux Academy, waarbij iedereen behalve Cordelia, Mallory, Myrtle, Coco en Maddison om het leven komen. Eerst alle heksen uitschakelen dan voort maken met de Apocalyps.

Het duistere of juist cheesy plan van Jeff Pfister en Mutt Nutter?

Maar terwijl Michael eerst nog het idee heeft om gewoon president te worden in plaats van dat hij de Apocalyps tot stand wil brengen, wordt hij eventjes mooi op weg geholpen, door twee misantropische nerds, Jeff Pfister en Mutt Nutter die het hele plan voor de Apocalyps, de Cooperative en de Outposts hebben bedacht en in werking hebben gezet en de robot Mrs Mead hebben gemaakt. En die dit idee ook in het hoofd van Michael plaatsen. Het is een plotselinge plotwending, waarbij Jeff en Mutt pas in de achtste aflevering hun opwachting maken en zo komen we ook te weten wie Ms Venable is.

Net zoals dat de Antichrist eigenlijk helemaal niet op eigen houtje verantwoordelijk is voor de Apocalyps en geen masterplan heeft maar als een marionet bespeeld wordt door twee nerds, en zelfs de witches maar reageren en soms anticiperen op gebeurtenissen, lijkt dit sterk op een inside meta joke, bedacht door de twee makers, Ryan Murphy en Brad Falchuk, die het seizoen Apocalypse als een geinig plan hebben bedacht. Het is een hard gelach dat juist het hele concept van de Apocalyps onderuit haalt en er een pastiche van maakt.

review series american horror story season 8 apocalypse
Jeff and Mutt/ FX Networks

Het einde: tijdreizen, plotseling opduikende personages en een ironisch einde

Het einde is echter wel een knaller, waarbij zelfs Marie Leveau weer uit de hel van Papa Legba wordt gehaald om mee te strijden. We zijn weer aangekomen aan het einde van de derde aflevering. We weten nu dat Coco en Mallory onder een identiteitsspell waren om Mallory verborgen te houden, waarbij Coco een tweede Maddison werd om Mallory te vernederen en aan zichzelf te laten twijfelen zodat ze geheim bleef, wat meer weg heeft van een suffe uitleg achteraf. Totdat haar kracht sterk genoeg was om de Tempus Infinitum uit te spreken, een spell om terug te gaan naar het verleden om het te veranderen. Na een heftig gevecht met exploderende hoofden een arm mitrailleur a la Terminator en een zelfopoffering van Cordelia, alhoewel dat natuurlijk grotendeels schijn is als toch het verleden wordt veranderd en je dus gewoon nog leeft, lukt het Mallory om terug te gaan in de tijd. Daar rijdt ze met een SUV de net door Constance uit huis gezette Michael omver, keer op keer op keer. En rijdt door, zonder verder te kijken of hij wel echt dood is, wat best een risicootje is en dus niet zo bijster verstandig. Constance weigert hem naar het Murder House te slepen om daar dood te gaan en alles is weer pais en vree.

Het is dan 2015 en Mallory is op weg naar de Robichaux Academy waar ze voor het eerst Cordelia ontmoet. Mallory is de enige die weet wat er allemaal is gebeurd en weet zo Queenie te beletten naar het Cortez te gaan. Maddison laat ze nog even in haar sop gaar koken in de hel, maar kan er elk moment weer uitgehaald worden. Als beloning van ‘hogere machten’ worden Misty Day en Nan weer terug gebracht, maar Nan wil liever bij Papa Legba zijn, want ze daten…? En Myrtle blijft dood omdat Cordelia zich door de dreigende Apocalyps niet genoodzaakt zag haar hulp te vragen.

Het lijkt een happy end, totdat in 2020 Timothy en Emily, twee bewoners van Outpost 3 elkaar toch ontmoeten en een jaar later een kind krijgen. Door middel van een DNA test werden zij geslecteerd om in Outpost 3 te overleven, en nu komen we erachter waarom. Want in een scène als ze ’s avonds thuiskomen, treffen ze een dode nannny aan en hun zoontje Devan al schommelend op een stoel onder het bloed en glimlachend aan, net zoals het einde van Coven, waarin Constance Michael aantrof. Vervolgens wordt er aangebeld, het is Anton Lavey, de Black Pope en Mrs Mead en zij komen helpen… Energie kan nooit worden vernietigd, zegt Mallory, alleen worden omgezet in iets anders. Het is een ironisch einde, of een suf cheesy einde, dat mag je als kijker zelf bepalen.

review series american horror story season 8 apocalypse
Mallory/ FX Networks

Losse eindjes, te gemakkelijke plotwendingen en inconsistente personages

Dit neemt echter niet weg dat er nog wat dingen onverklaard blijven, zoals hoe het komt dat een neerstortend vliegtuig zichzelf weer op koers krijgt en veilig landt. Ook zitten er aardig wat hiaten in de tijd, waardoor dat wat er wel wordt getoond niet nader verklaard wordt en geen opbouw heeft, maar gewoon aangenomen moet worden.

Het is een plot met veel plotwendingen die soms ter plekke verzonnen te lijken zijn en om alles weer tot een goed einde te brengen, gooi je er lekker makkelijk een tijdreis spell in, waar overigens aardig wat onnodige  aandacht aan is besteed door de Romanovs erbij te halen. Het script is te gemakkelijk geschreven en aangepast voor de personages en gebeurtenissen zoals dit het beste uitkomt, zonder iets toe te voegen aan het verhaal. Zoals ook in een korte scène de verklaring hoe Cordelia, Myrtle en Maddison de Apocalyps en fall out hebben overleefd, door twee jaar lang in de modder van Louisiana begraven te hebben gelegen… Het is te makkelijk om zelfs maar komisch te zijn. Een verhaal dat hierdoor rommelig was, chaotisch, zonder een duidelijke lijn, of interessante thema’s. De enige personages die aantrekkelijk waren en sterk neergezet, waren de personages die we allemaal al kenden uit Coven en dus al diepgang hadden. Terwijl Coco en Mallory een inhaalslag hadden te maken en van ver kwamen omdat hun neppersoonlijkheden al te veel aandacht hadden gekregen. De dubbelrol van Joan Collins was wel komisch, maar had eerder weinig nut en haar twee personages leken zo sterk op elkaar dat het enige verwarring schiep.

Maar de twee belangrijkste personages worden niet sterk uitgediept noch zijn ze consistent in hun doen en laten. Dat Mallory inconsistent is komt allereerst door de grote onthulling dat zij onder een identiteitsspell was gebracht door Cordelia. Maar drie jaar eerder als we de echte Mallory leren kennen, kan zij de ene keer heel makkelijk mensen tot leven wekken en later niet eens een vogeltje. Dat alles wordt geweten aan het feit dat Cordelia nog leeft als Supreme, maar is een magere verklaring met een te grote discrepantie in wie en wat Mallory is. Dat geldt misschien nog wel meer voor Michael die dan weer als een puberaal kind, dan weer een sterke machtige persoonlijkheid, dan weer onzeker en vervolgens weer nietsontziend dodelijk is neergezet. Zonder een duidelijke en logische opbouw van zijn personage, is dit niets meer dan inconsistent schrijven.

Waarom de tijdreis spreuk niet alleen dit seizoen uitwist maar ook Murder House

Maar het allerergste van tijdreizen is dat eigenlijk alles wat je hebt gezien dus niet eens is gebeurd! Maddison is niet tot leven gewekt, is niet naar het Murder House gegaan en heeft de bewoners geen rust en vrede bezorgd. Deze hele mooie aflevering en afsluiting van Murder House heeft nooit plaatsgevonden. Zij zitten nog steeds in hun eigen hel en het huis is niet gekocht door de Coven. Marie Levau zit nog steeds in haar hel bij Papa Legba waar ze Madame Delphine LaLaurie en haar dochters moet martelen. Terwijl ze in de eindstrijd nog zei dat nu dood gaan door de hand van Michael altijd nog beter was dan de hel waar ze in zat. Heeft zij even pech dat de Apocalyps dus nooit heeft plaatsgevonden. En tenslotte valt het ironische einde in twijfel te trekken, omdat juist het Murder House zo lang bezig was om de Antichrist te verwekken, ontstaan door de gemeenschap van een geest en een mens. Dus in één klap lijkt die hele missie van het eerste seizoen ook onnodig te zijn geweest.

Conclusie

Apocalypse is een rommelig geheel dat te veel hiaten vertoont, en inconsistente en te veel personages, een te makkelijk script met te veel plotwendingen, waardoor het aan een goed lopend verhaal ontbreekt. Zonder diepgang, maar met flauwe humor, weinig echte sterke spannende horror, met dan weer een sterke aflevering en sterke scènes en vervolgens weer een slappe kitscherige aflevering, is dit seizoen niet in balans. Het heeft geen duidelijke thema’s, of een sterk concept van waaruit wordt gewerkt en het verhaal wordt opgebouwd en het einde zorgt er voor dat het eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Tijdreizen kan te gek zijn, maar  niet wanneer het als een plot device wordt gebruikt als een simpele oplossing.

Wil je meer lezen over American Horror Story? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

  • American Horror Story: Apocalypse (2018)
  • Season: 8
  • No. of episodes: 10
  • Running time episodes: 38-56 minutes
  • Created by: Ryan Murphy, Brad Falchuk
  • Starring: Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Coy Fern, Kathy Bates, Frances Conroy, Emma Roberts, Leslie Grossman, Gabourney Sidibe, Adina Porter, Wes Bently, Jon Jon Briones, Billy Poter, Jessica Lange, Taissa Farmiga, Lily Rabe, Dylan McDermott, Connie Britton
  • Music by: Mac Quayle
  • Cinematography: Gavin Kelly
  • Production company: Brad Falchuk Teley-Vision, ryan Murphy Productions, 20th Century Fox Television
  • Original network: FX