The Three Mothers Trilogy van Dario Argento

the three mothers dario argento inferno 1980
20th Century Fox

In dit artikel kan je zowel een korte samenvatting als uitleg lezen over de Three Mothers en over de drie films: Suspiria, Inferno en Mother of Tears.

De Three Mothers Trilogy van Dario Argento is gebaseerd op het verhaal van Thomas de Quincey getiteld Suspiria de Profundis  uit 1845, dat zuchten uit de dieptes betekent. Het is  een verzameling van fantasie poëzie. Voornamelijk Levana and Our Ladies of Sorrow diende als inspiratie voor de Three Mothers trilogie.

In elke film maken we kennis met één van deze serie Sorrows, Mothers. In Suspria (1977) met Mater Suspiriorum. In Inferno (1980) met Mater Tenebrarum. En tenslotte in Mother of Tears (2007) met Mater Lachrymarum.

Hun verhaal begint in de 11e eeuw aan de zwarte zee waar zij met hun hekserij zeer machtige heksen werden. Ze dwaalden over de wereld om hun macht en rijkdom te vergoten, totdat ze in de 19e eeuw Varelli opdroegen om residenties voor hen te bouwen vanwaar zij over hun Coven konden heersen.

Mater Suspriorum (Suspiria, 1977)

the three mothers dario argento suspiria 1977
20th Century Fox, P.A.C.

Mater Suspiriorum is de Mother of Sighs, zij is de oudste van de drie Mothers en woont in Freiburg Duitsland, sinds 1895 waar ze de Tanz Akademie voor ballet heeft opgericht, aan de Escherstrasse. Haar menselijke naam is Helena Markos, een vrouw uit Griekenland die een Black Queen zou zijn. De dorpelingen verdachten haar dan ook van hekserij, waardoor ze zich genoodzaakt zag om haar dood in 1905 in een brand te veinzen en de balletschool na te laten aan een van haar favoriete pupillen. Maar in werkelijkheid heeft zij zelf al die tijd de scepter gezwaaid en woonde in een dolhof onder de school.

Het gebouw is prachtig aangekleed met mooie art deco, prachtig behang en mooie sterke kleuren, zelfs de verborgen vertrekken zijn in weelde gehuld. Madame Blanc, de directrice en Miss Tanner een lerares, waren niet alleen de leiders van de school maar ook belangrijke onderdelen van de Coven van Helena Markos.

In Suspiria komt de nietsvermoedende Suzy Bannion van New York naar Freiburg om lessen te gaan volgen op deze vooraanstaande balletacedemie. Maar wanneer ze daar aankomt, vlucht er een andere studente, Pat Hingle weg, terwijl het al laat is op de avond en het keihard regent. Na haar mysterieuze verdwijning en haar bizarre en gruwelijke dood, vertrouwt Suzy het zaakje niet. Gesteund door een andere studente Sarah, die de vriendin was van Pat, heeft aantekeningen van Pat gekregen voordat zij verdween. Hierin staat dat de leraressen ’s nachts de school niet verlaten en dat ze hen er van verdenkt heksen te zijn. Sarah heeft de aantekeningen ook aan Frank Mandel gegeven, een bevriende psychiater.

Nadat ook Sarah op mysterieuze wijze verdwijnt, zoekt Suzy Frank op en die vertelt haar meer over hekserij en over Helena Markos, die in de 19e eeuw uit verschillende landen was verbannen voordat ze in het zwarte woud terecht kwam bij Freiburg en later in 1905 omkwam in een brand. Hij stelt haar ook voor aan professor  Milius die haar meer vertelt over hoe een Coven werkt, dat zonder een sterke leider, de Coven afsterft, zoals bij het afhakken van het hoofd van een slang.

Terwijl Suzy last krijgt van haar gezondheid en flauwtes, herinnert ze zich ook dat Pat iets zei voordat ze wegvluchtte, namelijk de woorden secret en iris. Wanneer ze dat aan Madame Blanc vertelt is ook haar leven in gevaar. Maar door de hulp van wat Sarah tegen haar had gezegd dat ze de voetstappen van de leraressen telde om te weten te komen waar ze naar verdwijnen, volgt Suzy die instructies en komt er zo achter dat er in het kantoor van Madame Blanc een geheime deur zit die geopend kan worden door aan een blauwe iris te draaien.

Ze komt terecht in een geheime gang, mooi versierd en waar zich de geheime, maar prachtig barokke ingerichte vertrekken van Mater Suspiriorum bevindt. Ook komt ze erachter dat zowel Madame Blanc als Miss Tanner en de bedienden een onderdeel zijn van deze gevaarlijke Coven. Ze stuit vervolgens niet alleen op het lijk van de arme Sarah, maar ook op de kamer van Helena Markos die zij weet te doden door een glazen veer van een pauw door haar nek te steken. Door deze daad begint het gebouw in te storten en vliegt het in brand. Suzy weet te ontsnappen, maar er is een einde gekomen aan de Coven van Mater Suspiriorum.

In Suspiria komen we echter nog niet te weten dat het om Mater Suspiriorum gaat, enkel dat zij Helena Markos heet en een machtige heks was met een grote Coven. Iedereen die dicht in de buurt kwam en dreigde haar geheim te ontdekken, werd gedood. Eerst Pat en haar vriendin waar ze naartoe vlucht. Maar ook Sarah moet het door haar ontdekkingen ontgelden. Als Suzy de geheime schuilplaats ontdekt, hoort zij Madame Blanc ook zeggen dat Suzy gedood moet worden.

Wie deze heks en haar Coven precies is, blijft in Suspiria dus onduidelijk. In het tweede deel Inferno komen we meer te weten over de Three Mothers.

Mater Tenebrarum (Inferno, 1980)

the three mothers dario argento inferno 1980
20th Century Fox

Mater Tenebrarum, Mother of Darkness is de jongste en de wreedste van de drie. Zij woont in New York. Haar menselijke naam blijft onbekend.

In Inferno zien we een schrijfster van poëzie, Rose Elliot lezen in een boek ‘The Three Mothers’, geschreven door een collega van E. Varelli, een architect en alchemist in de late 19e eeuw, waarin hij verslag doet van de opdracht die hij kreeg van de Three Mothers om drie huizen voor hen te bouwen. Eén in Freiburg, één in New York en één in Rome. Net zoals er drie muses, drie schikgodinnen, drie furies, en drie gratiën zijn, zijn er drie zusters, moeders die dood, verderf en ziekte verspreiden in het gebied waar ze wonen. Er zijn drie sleutels om hen te vinden. De eerste sleutel is de geur, een bitterzoete vieze geur die zich verspreidt. De tweede sleutel is te vinden in de kelder waar een schilderij met het portret en naam erop van de Mother die daar woont. De derde sleutel is een raadsel, cryptisch en zegt dat het te vinden is onder de zolen van je schoenen.

De reden waarom Rose dit boek leest is omdat ze naast dat ze poëzie schrijft erg geïnteresseerd is in vreemde en bijzondere boeken. ‘The Three Mothers’ heeft ze dan ook gekocht bij de antiekzaak (op nummer 51) naast het gebouw waarin zij woont (op nummer 49) genaamd Kazanian. Na het lezen valt het haar op dat het bij haar gebouw vreemd ruikt. Ze gaat op onderzoek uit in de kelder van haar gebouw die voor een groot gedeelte onder water staat. Wanneer ze haar sleutels in het water laat vallen en zij er in duikt, zien we niet alleen een lijk zweven onder water, maar vangen we ook een glimp op van een schilderij met een tekst. Het portret en de tekst zijn echter niet goed zichtbaar.

Ze schrijft haar bevindingen in een brief naar haar broer Mark in Rome die daar muziek studeert. In de collegezaal probeert hij de brief te lezen, maar wordt afgeleid door een mooie vrouw, die hem blijft aanstaren, met een kat op schoot. Hier vangen we alvast een glimp op van Mater Lachrymarum. Zijn medestudente Sara vindt de brief en gaat zelf op onderzoek uit. Ze gaat naar de bibliotheek van filosofie en oudheid aan de Via Dei Bagni no. 49 en merkt daar een vreemde geur op. Niet alleen vindt zij het boek ‘The Three Mothers’ van Varelli, waarin zij meer te weten komt, maar ontdekt in de kelder van de bibliotheek een alchemist die haar wegjaagt. Haar nieuwsgierigheid moet zij bekopen met haar leven. Nadat Mark haar lichaam heeft ontdekt, rijdt later wanneer hij haar gebouw uit is, Mater Lachrymarum in een taxi voorbij.

Na een angstig telefoontje van Rose vliegt Mark naar New York, waar ondertussen Rose ook al is vermoord. Hij ontdekt dat het gebouw, voor een groot gedeelte niet bewoond is. Dat deel is vervallen, maar waar de eens mooie art deco nog doorheen schijnt. Het gedeelte waar het kleine aantal bewoners woont, waaronder Professor Arnold met zijn verpleegster en een zieke Gravin Elise De Longvalle Adler, die hem helpt met zijn onderzoek, is nog wel mooi onderhouden.

Zo ontdekt hij dat in de muren gaten zitten met pijpen die met verschillende appartementen in verbinding staan. Zo herbergt het gebouw meerdere geheimen, zoals kruipruimtes onder elk appartement. Zo ontdekt hij de geheime schuilplaats van de Mother of Darkness. Hij komt erachter dat professor Arnold in werkelijkheid Varelli is die eigenlijk een slaaf is van zijn verpleegster die in werkelijkheid Mater Tenebrarum is. Als Mark dat ontdekt, is er boven brand ontstaan, waardoor het gebouw begint in te storten en Mater Tenebrarum, als zij Mark haar ware gezicht toont, van een skelet, de personificatie van de dood zelf, zelf ook in brand vliegt. Mark weet te ontsnappen en nu is ook de tweede Mother vernietigd.

Mater Lachrymarum (Mother of Tears, 2007)

the three mothers dario argento the mother of tears 2007
Medusa Distibuzione

Mater Lachrymarum, Mother of Tears is de knapste en de machtigste van de drie. Zij woont in Rome. Wanneer een urn wordt opgegraven met daarin drie beeldjes, een dolk en een cape, blijkt dit de cape te zijn waardoor zij al haar volledige macht terug heeft en die al die tijd verloren was. Nu kan zij de tijd van de heksen weer in ere herstellen en uit de hele wereld komen heksen naar Rome, dat nu in chaos, en een golf van geweld, dood en zelfmoord verkeert. In Inferno had zij nog een kat als familiar, nu is dat een baviaan. Ook van deze Mother of Tears is haar menselijke naam niet bekend.

In Mother of Tears wordt Sarah Mandy, een kunststudentehierin betrokken. Maar in tegenstelling tot Suzy die er geheel per ongeluk in verzeilde, en Mark die doordat Rose toevallig in het gebouw van Mater Tenebrarum woonde, heeft Sarah er zelf meer mee te maken, zonder dat zij dit weet. Haar moeder Elisa Mandy was een witte heks die het ooit in Freiburg opnam tegen Mater Suspiriorum. Zij wist haar zwaar te verwonden zodat Helena Markos nog maar een schaduw van zichzelf was, maar werd samen met haar man door deze daad door de Coven gedood in een auto ongeluk. Sarah heeft dezelfde gaven geërfd van haar moeder, wiens geest haar begeleidt en helpt.

Sarah komt via Father Johannes een kenner van hekserij, Marta een andere witte heks en Guglielmo De Witt een alchemist en het boek ‘The Three Mothers’ van Varelli, achter de plannen van Mater Lachrymarum. Zij wil een nieuwe eeuw van de heksen inluiden en chaos en geweld scheppen. Iedereen die haar dwarszit, ruimt zij uit de weg en nu is haar focus op Sarah. Sarah weet dat zij de enige is die haar kan vinden en vernietigen, ook al weet zij pas sinds een dag dat ze een witte heks is en krachten heeft. 

Ze rijdt in de taxi door Rome en ziet daar een groepje heksen lopen die ze achtervolgt. Zo komt ze terecht vlakbij het gebouw van de bibliotheek uit Inferno. Beneden in de kille catacomben van een vervallen gebouw, verborgen achter een muurschildering van een obelisk met drie tekens erop waarop ze moet drukken, huist de Coven en Mater Lachrymarum enkel gekleed in haar cape. Father Johannes en Marta met haar geliefde Elga zijn al door de Coven vermoord, en nu worden in de catacomben ook Guglielmo en zijn assistent gevangen gehouden en gedood. Sarah weet de cape van het lijf van Mater Lachrymarum af te trekken en in het vuur te gooien, waardoor ook dit gebouw instort en een obelisk neerstort op Mother of Tears. Dit is het einde van de Three Mothers.

De Drie Sleutels

the three mothers dario argento suspiria 1977
20th Century Fox, P.A.C

Zoals Varelli al aanduidde zijn er drie sleutels om de schuilplaats van de Three Mothers te vinden. Het begint bij de ziekte, dood en verderf in de buurt van hun verblijfplaats.

In Suspria stuit Suzy bij toeval op de Coven. De ziekte en dood en verderf zien we vanuit het gebouw zich uitbreiden, niet alleen de maden die uit het plafond vallen, maar ook wordt Suzy ziek. Degenen die in de buurt van het geheim van de Mothers komen, worden zonder pardon gedood. Het gebouw zelf, dat zich bevindt aan de Escherstrasse in Freiburg is prachtig en vol weelde, evenals de geheime vertrekken onder de school van Mater Suspiriorum die er prachtig versierd een aangekleed uitzien met kunst en andere dure antiek.

In Inferno is het eerst Rose die ontdekt dat er iets aan de hand is met het gebouw waarin zij woont met huisnummer 49. Het gedeelte waar de huurders wonen ziet er nog prachtig uit met art deco, maar er is ook een gedeelte dat vervallen is. Ook hier is er sprake van ziekte; de Gravin Elise is ziek en wederom vallen er doden voornamelijk onder degenen die het geheim van de Mothers willen ontdekken.

In Mother of Tears is het Mater Lachrymarum en haar Coven die zo machtig worden dat heel Rome in chaos, dood en verderf verkeert. Maar het gebouw waarin zij zich verschuilt is het meest vervallen van allemaal en zij woont in kille kale catacomben. In Inferno ontdekten we dat het gebouw zich vlakbij de bibliotheek moet bevinden aan Via Dei Bagni no.49, omdat Sara daar iets vreemd ruikt. Zo komen we aan bij de eerste sleutel.

De eerste sleutel is dat het in de omgeving vreemd viezig, bitterzoet ruikt.

In Suspiria wordt daar niet naar verwezen, maar in Inferno zien we dat het vreemd ruikt vlakbij de schuilplaats van Mater Lachrymarum in Rome en ook vindt Rose dat het bij haar gebouw in New York vreemd ruikt. In Mother of Tears wordt hier verder ook niet meer aan gerefereerd.

De tweede sleutel is dat er een portret met de naam van de desbetreffende Mother in de kelder van het huis te vinden is.

Ongetwijfeld zal er in de prachtige vertrekken van Mater Suspiriorum een schilderij van haar hebben gehangen, maar dat krijgen we niet te zien. Wel vangen we in Inferno een glimp op van een schilderij met tekst, wanneer Rose in de kelder onder water zwemt. In Mother of Tears komt dit wederom niet te sprake.

De derde sleutel, dat het te vinden is onder de zolen van je schoenen is wat raadselachtiger en cryptisch.

In Suspiria kan dit duiden op het tellen van de voetstappen dat eerst Sarah doet om erachter te komen waar de leraressen in de avond naar toe gaan en dat Suzy zelf gaat onderzoeken en zo achter de geheime ingang komt. In Inferno kan dit duiden op zowel de bloeddruppels die blijven plakken op de voetzolen van de Gravin, waardoor ze het bloedspoor kunnen volgen, maar ook op de krakende vloerplanken, waardoor Mark ontdek dat er zich een kruipruimte bevindt onder de vloer. In Mother of Tears heb ik niet kunnen ontdekken waar dit op zou kunnen slaan.

De ondergang van de Three Mothers

Waar in Suspiria de Coven nog in luxe leefde en met elkaar, leeft Mater Tenebrarum in Inferno alleen met Varelli in een half vervallen gebouw. Tenslotte in Mother of Tears woont Mater Lachrymarum weliswaar in catacomben onder een vervallen gebouw, maar weet een hele grote Coven om zich heen te verzamelen. Waar de weelde steeds meer af lijkt te nemen iedere film, neemt de kennis van de Mothers van degene die hen moet verslaan steeds meer toe. Toevallig zijn ook Suzy, Mark en Sarah allemaal studenten, in een bepaalde kunst. Suzy versloeg de Mother of Sighs in Suspiria bij toeval, met dank aan Elise die Mater Suspiriorum al heel erg had verzwakt. Mark deed in Inferno zelf niet zo heel veel, maar Sara en Rose deden veel onderzoekswerk en waren zij al actiever betrokken. In Mother of Tears tenslotte is Sarah niet alleen erg actief betrokken, en gaat zelf moedig ten strijde, maar speelt ook haar afkomst als witte heks een belangrijke rol.

Zo wordt het lot van de drie machtige heksen verzegeld door de moed en het doorzettingsvermogen van jonge vrouwen en één man, die hen weten te vernietigen, die net als de Mothers in de drie steden met elkaar verbonden zijn. Suzy gaat naar Freiburg, maar komt uit New York waar Rose woont. Mark de broer van Rose woont in Rome, waar Sarah woont. De naam Sarah komt overigens in alle de drie de films in een belangrijke rol voor, als de onderzoekers en tenslotte de heldin. Met de dood van de Mothers zijn de Covens vernietigd en machteloos en de gebouwen ingestort en verwoest door brand. Het kwaad is verslagen, totdat het in 2018 in Suspiria (2018) weer de kop op steekt, dit keer met een hele andere wending…

Wil je meer lezen over de Three Mothers? Klik dan op onderstaande links: