Serie Review: Chilling Adventures of Sabrina Part 1/ Seizoen 1

review series chilling adventures of sabrina season 1
Chilling Adventures of Sabrina/ Netflix

Chilling Adventures of Sabrina is een duistere occulte horror fantasy serie met zwarte humor en een coming of age verhaal over Sabrina, half heks, half mens.

Alhoewel Chilling Adventures of Sabrina van dezelfde makers is als van Riverdale, al behoort Riverdale toe aan The CW en Chilling Adventures of Sabrina aan Netflix, zijn er enige verschillen. Waar Riverdale snel en jeugdig en fun is en heel veel verschillende elementen en genres combineert, is deze serie over Sabrina in Greendale dat niet ver van Riverdale vandaan ligt, heel anders van sfeer en toon. Duister, donker en de weg naar volwassenheid ligt vol met moeilijke gewetensvolle keuzes.

Waar je in Riverdale gelijk in de serie en het verhaal en het mysterie rondom de dood van Jason Blossom wordt gezogen en al snel verknocht bent aan de kleurrijke personages, verloopt de opbouw in Chilling Adventures of Sabrina heel anders. Lange tijd weet de serie niet welke kant het opgaat, qua toon en sfeer, maar dat wordt ruimschoots herpakt in het tweede deel van het seizoen, waarin zowel het verhaal als de personages meer vorm krijgen. Je moet de serie dus een kans geven en sommige dingen die misschien wat te opdringerig aan de kijker worden gebracht rustig laten evolueren, want dit alles blijkt een andere dieperliggende en subtielere gedachte te hebben die ik in dit artikel verderop zal bespreken.

→ Lees ook de 6+6+6 redenen waarom je nu Chilling Adventures of Sabrina moet gaan kijken

Het verhaal

Sabrina Spellman woont met haar twee tantes Zelda en Hilda, en haar neef Ambrose in het stadje Greendale, die haar hebben opgevoed nadat haar ouders met een vliegtuig ongeluk om het leven zijn gekomen. Ze gaat naar Baxter High samen met haar vriendinnen Rosalind  Walker (Roz) en Susie Putnam en haar vriendje Harvey Kinkle. Het huis waar ze woont is tevens het mortuarium en uitvaartcentrum van het stadje. Maar dat is niet het vreemdst of duisterst aan Sabrina, want zij is half mens (van haar moeders kant Diana) en half heks van haar vaders kant (Edward). En nu op haar 16e verjaardag tijdens Halloween en een bloedmaan, moet zij kiezen voor de heksen wereld en zich aansluiten bij hun Coven, de Church of Night waar vroeger haar vader Hogepriester was, of een gewone sterveling blijven. Maar misschien hoeft ze helemaal niet te kiezen en is er een derde weg….

review series chillling adventures of sabrina season 1
Sabrina and her friends, Susie, Roz and Harvey/ Netflix

Stijl en opbouw

De serie begint met een kennismaking met Sabrina, haar familie en vrienden en Baxter High. Maar laat ons tegelijkertijd kennis maken met haar andere wereld, die van de heksen. We volgen Sabrina in de aanloop naar haar verjaardag en haar aankomende Dark Baptism, waar ze haar naam in de Book of the Beast moet bijschrijven en een volgeling van de Dark Lord zal worden, van Satan zelf.

Propaganda?

De serie neemt niet zozeer de tijd om de kijker aan beide werelden voor te stellen, of een duidelijk beeld te vormen van de personages, maar stort zich gelijk in maatschappelijke thema’s zoals feminisme, racisme, seksisme, de patriarchale (blanke) overheersing, die vrij stellig in beeld worden gebracht. Om zulke thema’s zo overduidelijk aan te stippen, werkt meestal niet effectief. Het lijkt op propaganda waarvoor een bovennatuurlijke fantasy horror serie wordt gebruikt om deze te verspreiden, terwijl de meeste mensen die dit soort series kijken, graag kijken vanwege het escapisme.

Het kan juist het tegenovergestelde bereiken door feminisme-moeheid te bewerkstelligen, en al tegenstanders nog meer in het harnas te jagen. Alhoewel dit vooral de eerste drie afleveringen het er sterk op lijkt dat dit “zo’n”  serie gaat worden, is niets minder waar. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, drie afleveringen, zal merken dat het belangrijkste thema van de serie gestoeld is op een puur coming of age verhaal. Het draait allemaal om Sabrina die door haar geboorterecht/lot/dwang, zelf degene is die haar eigen leven wil bepalen, die zelf na wil denken over wat goed is en wat slecht, die haar eigen keuzes en fouten wil maken, oftewel: het hebben van vrijheid en een vrije wil. Dat die zogenaamde vrijheid een illusie is, niet alleen voor Sabrina, maar in het algemeen, zal tijdens het verloop van de serie maar al te pijnlijk duidelijk worden.

review series chilling adventures of sabrina season 1
Sabrina and Mrs Wardwell/ Netflix

Tweeledig

Niet alleen het leven van Sabrina is tweeledig, maar ook dit seizoen zelf. Zo zijn de eerste drie afleveringen een kennismaking met Greendale en Sabrina en haar werelden, en de twee afleveringen die hierop volgen, nog niet heel erg sterk. Het is niet alleen de zoektocht van Sabrina wat zij moet/wil zijn, maar zo lijkt ook de serie nog te zoeken naar een bepaalde toon en sfeer. Zoals al genoemd, begint het vrij activistisch, om vervolgens in de derde aflevering een vrij bizar heksenproces van Sabrina te volgen, waarbij de Coven als vrij traditioneel, maar ook vrij cliché wordt neergezet. Niet alleen kregen we op Baxter High al eerder met de conservatieve Mr George Hawthorne, het schoolhoofd te maken, die naar eigen inzien ‘controversiële’ boeken verbiedt om te lezen, maar zien we vervolgens Father Faustus Blackwood als de conservatieve High Priest van de Coven die voornamelijk uit heksen en een paar warlocks bestaat. De consul echter van het tribunaal, zijn eveneens mannen, of liever gezegd een soort demonachtige wezens met zwarte puntmutsen op en een misvormd gezicht, wat in mijn boekje geen punten oplevert. Het laat echter wel meer zien hoe de hiërarchie in elkaar zit en leert ons en Sabrina meer over haar ouders, wat een schokkende ontdekking is.

In de vierde aflevering maken we kennis met de Academy of Unseen Arts, dat gehuisvest zit in het Gehenna (andere benaming voor hel) Station. Daar ontmoet Sabrina niet alleen wederom de Weird Sisters, Prudence, Dorcas en Agatha, drie leerlingen die een wrok jegens haar koesteren, maar ook de aardige en behulpzame Nicholas (Nick) Scratch. Wanneer Sabrina na een lang weekend terugkomt van alle marlingen “Harrowings”  die ze heeft moeten doorstaan, is de vijfde aflevering een intermezzo waarin we door middel van de angsten en nachtmerries van de familie Spellman, meer over hen te weten komen.

Pas vanaf de zesde aflevering gaat niet alleen het tempo omhoog, maar neemt het verhaal rondom Sabrina meer vorm aan, wordt het enger en spannender, maar krijgen ook haar familie en vrienden meer ruimte om zich te ontwikkelen. Hiervoor waren het veelal nog enkel archetypes of karikaturen van zichzelf, die enkel een functie hadden in de serie. Harvey als het vriendje, Roz, de activist, Susie degene die worstelt met haar seksualiteit/gender en Hilda en Zelda als een meer comic relief evenals Ambrose. Maar nu wordt iedereen meer betrokken bij het eigenlijke verhaal, het verhaal omtrent Sabrina en waarom het zo belangrijk is dat zij een echte heks wordt en haar naam tekent in het Book of the Beast. Degene die hier een grote rol in speelt is Mrs Wardwell, de decaan van de school, of liever gezegd, de entiteit die haar lichaam heeft overgenomen en de echte Mrs Wardwell al in de eerste aflevering heeft vermoord. Zij is degene die Sabrina manipuleert om toch de dienares van de Dark Lord te worden.

Dus alhoewel het de zichtbare patriarchale systeem bestreden wordt en aangekaart wordt, sluipt de echte dodelijke vijand van Sabrina als een wolf vermomd als schaap haar leven binnen.

review series chilling adventures of sabrina season 1
The Dark Lord/ Netflix

Thema’s

Feminisme, racisme, gender, homoseksualiteit, het patriarchale systeem, zijn allemaal elementen in de serie en lijken de overhand te hebben, als je enkel naar de eerste drie a vier afleveringen kijkt. Maar het diepere thema, waar het in deze serie eigenlijk om draait is vrijheid, niet per se van meningsuiting, maar vrijheid van denken, het recht en de plicht om zelf na te denken. Het gaat hier om een Coven, de Church of Night, een religie die Satan aanbidt, het tegenovergestelde van bijvoorbeeld het Christendom wat in de serie het meest wordt aangehaald, maar in feite doen zij beiden hetzelfde. Ze laten hun volgelingen niet vrij om voor zichzelf te denken. Er zijn regels waaraan iedereen zich dient te houden en de liefde voor datgene wat aanbeden wordt staat voorop. Dat is in de ene religie of geloof sterker dan het andere, maar zeker sekten voldoen aan deze beschrijving.

Sabrina wil dan ook niet alleen dat zij vrij is om zelf te denken, maar wil dat ook aan anderen meegeven. Haar liefde voor haar familie en vrienden die zij vooropstelt, in plaats van zichzelf en/of een godheid, is een ander belangrijk thema, evenals het belang van familie en vrienden. Maar al deze keuzes maken van haar echter geen heilig boontje. Ook al strijdt zij voor rechtvaardigheid en is zij consciëntieus, soms heiligt het doel de (slechte) middelen. Haar heksenkant symboliseert dan ook ieders wat duistere kant, die we op ieder moment de overhand kunnen laten nemen. Chilling Adventures of Sabrina is daarom een zeer pure coming of age.

Cinematografie en vormgeving

De cinematografie is op zijn zachts gezegd vrij opvallend en overheersend. Het beeld is vaak vrij blurry, waarbij vooral de zijkanten zijn uitgeblurd en eveneens uitgerekt, waaronder er een soort visueel perspectief ontstaat dat een beetje vergelijkbaar is met een fisheye lens. Of zoals je door een spionnetje kijkt. Dat wazige geeft eerst nog een wat vervreemdend en stijlvol effect, maar het overmatige gebruik ervan zorgt er al snel voor dat het afleidt van het verhaal zelf. Het was interessanter geweest om het slechts op sporadische en uitgekiende momenten te gebruiken, zodat het ook functioneel voor het verhaal wordt en het kracht bij kan zetten, in plaats van dat het een gimmick wordt. Net zoals het tempo en de sfeer verandert dit ook naarmate de serie vordert. Ook hier geldt dat vanaf de helft van de serie de focus meer op het verhaal en personages komt te liggen.

De vormgeving is ook een belangrijk onderdeel van het creëren van de typische Sabrina sfeer. Het heeft iets weg van een gotische sfeer, maar zeker ook de Halloween sfeer, omdat het verhaal ook rond die tijd aanvangt. Maar ook zijn er vele knipogen naar andere horrors, zoals onder andere het glazen dak uit Suspria (1977), de boomwortels uit The Evil Dead (1981) en een exorcisme uit The Exorcist (1973) en een herrijzenis uit de dood al la Pet Semtary (1989) passeren de revue. Maar ook kijken Sabrina en Harvey en Roz en Susie Night of the Living Dead (1968) in de bioscoop en kijken Roz en Susie later bij Susie thuis Carnival of Souls (1962) op tv.

Ondanks dat de serie zich vaak afspeelt in het donker, is er wel aandacht voor kleur en waarbij de rode jas van Sabrina het meest opvallend is. Maar het kleurgebruik wordt verder zacht ingezet, zachte tonen en filters en diffuus licht overheersen het beeld. Hierbij wordt het wazige beeld verstrekt.

review series chilling adventures of sabrina season 1
The Dark Baptism/ Netflix

De duistere wereld van Sabrina

Het mag dan wel een coming of age zijn, een vrolijk verhaal is het beslist niet. De praise Satan en Hail Satans vliegen je om de oren. Kannibalisme, geesten, demons, exorcisme een afdaling in limbo, de doden laten herrijzen, het oproepen van heksen en het Rode Paard, macabere rituelen, bloed, moord, jaloezie, nijd, woede, wraak alles zit er in.

De Dark Lord wordt voorgesteld als vrij traditioneel met geitenkop en mensenlijf en hoeven als poten. De zogenaamde Baphomet, die door de geschiedenis heen op verschillende manieren is geïnterpreteerd. Wat de Dark Lord in Chilling Adventures of Sabrina is, wordt nog niet duidelijk.

Dit keer maken we kennis met de duistere wereld van de hekserij. Dat wil echter nog niet zeggen dat het precies duidelijk wat deze heksenwereld nu daadwerkelijk inhoudt. Het komt er op neer dat het gaat om een religie, een geloof en aanbidding van een godheid. Dat heksen en warlocks zich vrijwillig overgeven aan de Dark Lord en zijn wil doen. Maar wat dit nu concreet inhoudt en hoe het leven van een gemiddelde heks eruit ziet, komen we niet te weten en leren we alleen de familie Spellman en hun levenswijze kenen.

Wel komen we iets meer te weten over de heksenachtergrond van Greendale, dat er in 1692 dertien heksen zijn opgehangen en dat er heksenjagers waren, waaronder de voorouders van Harvey. De vraag of heksen nu echt pure evil zijn of niet, want ze aanbidden immers de Dark Lord, maar strijden toch af en toe tegen demons, wordt niet gesteld noch beantwoord. Wel zijn er een aantal regels waar heksen zich aan moeten houden, de balans van leven en dood bijvoorbeeld, maar spells gebruiken voor eigen gewin is daarentegen niet verboden, zoals bijvoorbeeld bij Charmed die witte heksen waren en mensen beschermden.

Vrije wil

Dit leidt er soms toe dat het verhaal niet echt een duidelijke richting heeft of mythologie, behalve dat Sabrina al haar kennis van hekserij wil uitbreiden om uiteindelijk de Dark Lord te verslaan. Dat zij hierin wordt tegengestaan door een voor haar onzichtbare vijand en die juist een profetie van de Dark Lord omtrent Sabrina wil doen laten uitkomen, blijft voor Sabrina verborgen. De vraag dus in hoeverre haar idee van een vrije wil dan ook echt mogelijk is, is hiermee half beantwoord. Want hoe vecht je tegen iets dat je lotsbestemming behoort te zijn, als je je familie niet wil teleurstellen, je vrienden kost wat kost wil helpen en redden en je tenslotte gemanipuleerd wordt en niet over alle mogelijke informatie beschikt? Een vrije wil is een illusie.

review series chilling adventures of sabrina season 1
Sabrina, Zelda, Hilda, Ambose and Faustus/ Netflix

Personages

Alhoewel het geen serie is die zich voornamelijk focust op de ontwikkeling van de personages, is er wel degelijk ontwikkeling zichtbaar. Of beter gezegd, die wordt in de tweede helft van het seizoen meer zichtbaar voor de kijker, want iedereen blijft wel vrijwel hetzelfde, alleen maken ze meer mee, komen ze tot ontdekkingen over elkaar en zichzelf, maar is het vooral de kijker die meer duidelijkheid krijgt.

Sabrina Spellman

Sabrina woont bij haar twee tantes Hilda en Zelda en neef Ambrose na het overlijden van haar ouders en staat op het punt om zestien jaar te worden. Maar in plaats van een Sweet Sixteen te vieren, moet zij beslissen of zij kiest voor de heksenwereld of de mensenwereld en zich wel of niet laat dopen tijden een Dark Baptism en haar naam in de Book of the Beast bijschrijft. Haar keuze begint al moeilijk, aangezien ze is opgegroeid in een heksengezin, maar alleen maar menselijke vrienden heeft. Haar vader was de High Priest van de Church of Night, hun Coven, maar haar moeder was een gewoon mens. Zij bezit heksenkrachten als half heks, maar ook zeer menselijke eigenschappen, zoals vriendelijkheid, een diepe liefde voor haar familie en vrienden en de wil om het juiste te doen. En dat laatste brengt haar voornamelijk in de problemen.

Door beide paden te willen bewandelen, maakt ze dubieuze keuzes, door een soort van vals spelen, de regels omzeilen en out of the box oplossen te bedenken. Echter dit zorgt er juist voor dat het mis gaat. Al haar zogenaamde slimme oplossingen hebben consequenties die vaker erger zijn dan hoe het in eerste instantie was. Dat haar diepe wens om het tegen de Dark Lord op te nemen, haar vrienden te helpen en zo de regels om te buigen, telkens omslaat in het tegenovergestelde is echter niet alleen haar eigen schuld. Haar keuzes zijn niet altijd de hare en ook worden haar acties verergerd en gemanipuleerd door een voor haar onzichtbare factor. Dat maakt haar strijd niet alleen oneerlijk, zinloos, maar ook is het vechten tegen de bierkaai.

Hilda en Zelda Spellman

Deze personages fungeren in eerste instantie als een comic relief, de twee gekke tantes, de een, Zelda intens bezig met de Church of Night en de ander Hilda die spijt heeft dat ze zich ooit heeft aangesloten, die wel beiden het beste voor hebben met Sabrina. Zelda is meer de koele maar krachtige heks en Hilda de gezellige lieve heks die overal middeltjes end drankjes voor heeft.

Maar juist hun tegengestelde karakters maken pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het is om zelf keuzes te maken. We worden allemaal beïnvloed door onze opvoeding, cultuur, milieu, en de verwachtingen waar aan we moeten of willen voldoen. Vanuit haar perspectief wilde Zelda met Edward door Sabrina als baby aan de Dark Lord te beloven haar lotsbestemming veilig stellen en dacht ze te doen wat het beste was voor haar, zodat Sabrina beschermd zou worden in de Coven. Precies hetzelfde/tegenovergestelde deed Hilda met Diana door Sabrina als baby te laten dopen bij de katholieke kerk om haar ziel veilig te stellen. Aan deze verschillende aanpak ligt het verschil van hun karakters ten grondslag, waarbij Hilda zich niet los weet te maken van Zelda en Zelda soms liever af is van Hilda. Ook hier zijn beide gedachten gestoeld op hun eigen angsten omtrent de keuzes in hun leven, want diep van binnen houden ze zielsveel van elkaar.

Ambrose Spellman

Alhoewel hij de neef is van Sabrina en Hilda en Zelda zijn tantes zijn, komen we verder niet meer te weten over hem dan dat hij al meer dan 75 jaar huisarrest heeft omdat hij het Vaticaan samen met Aleister Crowley wilde opblazen en dat hij op jongens valt. Wel is hij zeer behulpzaam vooral naar Sabrina toe en heeft hij veel kennis. Het is een zeer leuk personage dat net iets te weinig ruimte krijgt.

Harvey, Roz en Susie

In het begin van de serie hebben zij een zeer functionele rol als respectievelijk vriendje, activist en degene met gender issues. Maar na verloop van tijd, ontwikkelen zij zich, mede door hun achtergrond en voorouders, tot personages die vooral in het tweede seizoen een zeer belangrijke rol zullen gaan spelen. Want ook al is familie erg belangrijk, Buffy had het zonder haar vrienden, de Scooby Gang, nooit zover kunnen schoppen.

Ondanks alles wat Sabrina heeft gedaan, blijven haar vrienden haar ook steunen. Maar het zijn dan ook geen gewone vrienden zo blijkt later. Want Harvey’s voorouders waren heksenjagers, iets wat Harvey beslist niet is, net zoals Sabrina beslist geen evil witch is (tot nut toe). De Walker familie werd ooit vervloekt door een heks, waardoor de vrouwen blind worden. Ook Roz wordt langzaam blind, maar krijgt er net zoals haar oma en de andere Walker vrouwen iets voor terug, the Cunning, waardoor ze visioenen heeft. Maar ook Susie stamt af van een bijzondere vrouw Dorothea die als een van de eerste alleenstaande vrouwen in Greendale woonde en zich vertoont aan Susie en haar raad geeft.

review series chilling adventures of sabrina season 1
The Weird Sisters, Agatha, Dorcas, Prudence/ Netflix

De Weird Sisters en Nick

Op de Academy zitten de Weird Sisters, onder leiding van Prudence die samen met haar zusters Agatha en Dorcas de bullies zijn op de school. Vooral Prudence’s personage krijgt later in het verhaal meer aandacht en dat is een erg positieve wending. De bad girl die af en toe Sabrina helpt en die ook door Sabrina geholpen wordt. Nick daarentegen was al vanaf het begin blij met de komst van Sabrina en helpt haar. Hij heeft een oogje op haar, en benijdt haar liefde met Harvey.

Mrs Wardwell

Dit is de grootste villain in het verhaal. Als de moeder van alle demons neemt zij het lichaam over van de arme echte Mrs Wardwell. De nieuwe Mrs Wardwell is geheel ten dienst van de Dark Lord en zet alles in het werk om de profetie omtrent Sabrina uit te laten komen. Ze weet zelfs Sabrina aan haar kant te krijgen door zich voor te doen als een geëxcommuniceerde heks van een andere Coven, een goede heks die Sabrina wil helpen en zo ongestoord alles in het leven van Sabrina te manipuleren.

Het zichtbare kwaad kan dan wel van de heersende man komen, zoals Mrs Wardwell als feminist meerdere malen opmerkt, maar het onzichtbare kwaad gaat subtieler en veel valser te werk. Wie zelf wil nadenken en zijn/haar eigen weg wil bepalen, doet er goed aan niet alleen de heersende partij, maar ook de kleine onopvallende partij goed onder de loep te nemen. De les die Sabrina tot nog toe niet heeft geleerd. De rol gespeeld door Michelle Gomez is haar net als de rol van Missy uit Doctor Who op het lijf geschreven. Ubervals, dubieus, subtiel en op de een of andere manier vaak genoeg toch likeable, zodat Sabrina niet de enige is die telkens in haar vallen trapt.

Salem

Salem is de familiar van Sabrina, een die zichzelf heeft aangeboden. Familiars zijn goblins die zich transformeren in een dier om een heks te dienen. Maar Sabrina ziet het meer als een samenwerking. Hij helpt en beschermt haar en zij doet hetzelfde voor hem. Dat laatste echter heeft ze nog niet laten zien en is het Salem die haar bevelen opvolgt en haar meerderde malen redt. Helaas komt hij veel te weinig in beeld en is zijn rol erg minimaal. Sabrina kan met hem communiceren, maar de kijker hoort hem nooit praten. Alhoewel elke heks een familiar heeft zien we alleen Salem in beeld en niet de familiars van andere heksen, zelfs niet van Hilda of Zelda. Wel zien we Ambrose een familiar krijgen van Blackwood, een muisje.

Losse eindjes

Het eerste seizoen is een introductie in de werelden van Sabrina en de aanloop naar haar lotsbestemming. Dat betekent dat er nog een aantal losse eindjes rondbungelen. Maar er zijn meerdere vragen die niet beantwoord worden. Zoals de achtergrond van Ambrose blijft onbekend. Wanneer Sabrina bij Hilda en Zelda is komen wonen komen we niet te weten. Ook het raadsel dat de dood van haar ouders geen ongeluk was, is nog niet opgelost.

Wat het hekszijn nu precies inhoudt, zijn ze pure evil of toch ook goed en hebben ze hierin een keuze? Maar ook het visioen dat Sabrina in bad had vlak voor haar Dark Baptism, van haar ouders en de twee baby’s, de een met gewone voetjes en de ander met bokkenpootjes. Was zij dat met een broertje of zusje? Of heeft dat te maken met de tweeling van Constance, de vrouw van Blackwood zwanger van is?

En hoe zit het eigenlijk met Connor, de warlock die in het begin van de serie in het mortuarium werd binnengebracht en Ambrose ontdekte dat Connor een warlock was. Ambrose deed veel moeite om meer te weten te komen over de moord op Connor, door wie is hij doodgestoken en waarom? En als later zijn adoptieouders worden binnengebracht na een zogenaamde zelfmoord geeft dit nog meer vragen en wordt de zaak mysterieuzer. Omdat er bijna elke afleveringen iets over de familie Kemper wordt gezegd, denk je dat dit een staartje gaat krijgen, maar tot nog toe, lijkt het een loose end.

Conclusie

Chilling Adventures of Sabrina is een duister occult coming of age verhaal waarbij de vrije wil en de vrijheid om zelf na te denken centraal staat. Hierbij spelen verschillende thema’s zoals het feminisme, seksualiteit, vriendschap en familie een belangrijke rol. Dit maakt de serie vrij vol, maar wordt het ook zichtbaar dat de serie misschien te veel wil tegelijk. Net zoals Sabrina zelf.

Bijzondere cinematografie, de vele horror verwijzingen, de ontwikkelingen van verschillende personages, een nieuwe heksenwereld creëren, een mythologie, en het uiteindelijk toewerken naar een einddoel dat niet per se het einddoel is van Sabrina zelf, maar de verwezenlijking van een profetie, zorgen ervoor dat het soms een beetje too much is en het kleine idee, waar het allemaal om draait, het centrale thema, in de verdrukking komt en vervolgens een beetje uit het oog wordt verloren door de kijkers.

En dat is jammer, want zo komt de belangrijke boodschap niet duidelijk over en is er een grote focus op de propaganda van activisten die wel degelijk iets belangrijks te zeggen hebben, maar waar een serie niet altijd de juiste plek voor is, waardoor het een tegeneffect kan gaan krijgen. Ga Chilling Adventures of Sabrina vooral niet niet kijken omwille van een aversie of moeheid van activisme, maar ga kijken omdat het een erg vermakelijke serie is die eens een keer de duistere kant van hekserij belicht en die een andere onderliggende boodschap heeft die wel voor iedereen van belang is, wat vooral de tweede helft van het seizoen zal benadrukken.   

Meer lezen over de Chilling Adventures of Sabrina? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

 • Chilling Adventures of Sabrina (2018)
 • Season: 1
 • No. of episodes: 10
 • Running time episodes: 49-63 minutes
 • Created by: Roberto Aguirre-Sacasa
 • Based on: Chilling Adventures of Sabrina by Archie Comics
 • Starring: Keirnan Shipka, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Ross Lynch, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Tati GAbrielle, Gavin Leatherwood, Richard Coyle
 • Music by: Adam Taylor
 • Cinematography: Brendan Uegama, Craig Powell, Stephen Maier, David Lanzenberg
 • Edited by: Elizabeth Czyzewski, Rita K. Sanders, Harry Jierjian
 • Production company: Berlanti Productions, Archie Comics, Warner Bros. Television
 • Original network: Netflix