Serie Review: Doctor Who Seizoen 9

review series doctor who season 9
The Goodbye of Clara Oswald/ BBC

Het negende seizoen van Doctor Who zal de zwanenzang worden van Clara Oswald, die dit keer net zoals de Doctor te ver gaat.

Nadat de Doctor en Clara afscheid van elkaar hadden genomen aan het einde van het achtste seizoen, maar elkaar toch weer tegenkwamen in de kerstaflevering ‘Last Christmas’, omdat de Doctor aan haar bleef denken, besloten ze om toch weer samen op avontuur te gaan, met uiteindelijk desastreuze gevolgen.

Vanaf het achtste seizoen werd al duidelijk dat Clara en de Doctor hun slechtste eigenschappen in elkaar naar boven haalden. Meestal reist de Doctor met een companion, zodat hij afgeremd wordt, iemand die kritische vragen stelt, het vanuit een ander (sterfelijk en nietig) perspectief bekijkt. Een persoon als de Doctor die zoveel controle uit kan oefenen over tijd en ruimte en gebeurtenissen en daarmee ook over de levens van anderen, die enkel leeft naar zijn eigen regels, is gebaat bij een menselijk geweten, dat door alle companions nog het beste vervuld werd door Donna Nobel. Maar Clara Oswald is een heel ander geval en dat zullen zowel de Doctor als Clara zelf moeten gaan erkennen.

Het verhaal van Clara en de Doctor

Dit seizoen van de Doctor is het meest complexe seizoen van de twaalfde Doctor. Het heeft een hele grote rode draad die al heel klein en dun gesponnen was vanaf het moment dat Clara en de Doctor elkaar officieel voor het eerst ontmoetten in het achtste seizoen, toen Clara een nummer belde voor haar computerproblemen en zo de Doctor aan de lijn kreeg. Dit seizoen gaan we zien hoe en waarom deze ontmoeting tot stand is gekomen. Ook zien we niet alleen hoe sterk de band is tussen de Doctor en Clara en dat er misschien wel geen enkele andere companion is die de Doctor zo goed kent, maar dat dit wel rampzalige gevolgen kan hebben.

De reden dat Clara de Doctor zo goed kent, komt niet alleen doordat ze in zijn hele tijdslijn is geweest om de Doctor van de Great Intelligence te redden en hierdoor de Impossible Girl werd, maar ook omdat ze zo op elkaar lijken. Dat opposites attract idee blijkt veel minder waar dan dat gelijken elkaar aantrekken. Alhoewel Clara een controlefreak is en de Doctor juist vrijheid zoekt, lijken ze in andere eigenschappen veel te veel op elkaar en juist hun slechte eigenschappen of eigenschappen die voor anderen minder aantrekkelijk zijn en waardoor ze telkens in de problemen komen, versterken ze in elkaar. Dit is de grote rode draad die dit seizoen aan zijn einde komt.

Thema’s

Maar er zijn meerdere thema’s te vinden in dit seizoen, naast de extreem sterke band tussen Clara en de Doctor. Het gaat onder meer om de macht die de Doctor heeft om te kunnen beschikken over leven of dood. Over het verbreken en buigen van deze regels en hiermee tijdrimpels en vloedgolven veroorzakend. Dit is niet de eerste keer dat de Doctor hiermee te maken heeft of mee worstelt. We zagen al eerder de tiende Doctor, die tegen het einde van zijn leven worstelde met dit probleem en helemaal alleen reisde, waardoor hij niet werd geremd en extreme maatregelen nam tegen de regels van de tijd en ruimte en het universum in, enkel omdat hij dat kan.

Iets anders dat dit seizoen grote aandacht krijgt is de profetie van de Hybrid, een wezen bestaande uit twee warrior rassen en die tussen de ruïnes van Gallifrey staat, en miljoenen harten zal vernietigen om het zijne te redden. De vraag is dan ook wie deze Hybrid is.

Zijdelings hiermee te maken heeft de Confession Dial die in de eerste twee afleveringen opduikt. Dit alles wordt als een opzet gegeven in de eerste twee afleveringen en die in de laatste afleveringen uitmonden in een tragische climax.

Opbouw

Dit seizoen bestaat uit 13 afleveringen in totaal, waarbij vaak twee afleveringen één verhaal vormen, en ook te maken hebben met de rode draad, ofwel met de vraag wie de Hybrid is, of met de relatie tussen Clara en de Doctor of met het concept leven en dood, of allemaal tegelijk. Hiermee is het een complex seizoen geworden, dat zich niet makkelijk of kort laat uitleggen.

Ook is dit seizoen hét seizoen van de twaalfde Doctor. Misschien eiste Clara in het vorige seizoen meer de aandacht op, en lag veel focus op haar karakter, maar dit keer is het de beurt aan de Doctor om zich van zijn beste, slechtste en briljantste en loyaalste kant te laten zien. We zien hoe ver de Doctor kan gaan, te ver, uit motivatie van liefde. In dit seizoen zien we de meest complexe Doctor van de nieuwe serie, met veel verschillende kanten. Was hij het vorige seizoen nog een soort grumpy old man, en dat is hij soms nu nog, maar zijn karaktereigenschappen bevatten nu zoveel meer en worden ook erg goed verbeeld door Peter Capaldi en dat maakt hem een erg charismatische en beangstigende Doctor tegelijk, waar het respect voor hem niet alleen komt door zijn genialiteit, maar ook door zijn compassie. 

The Magician’s Apprentice & The Witch Familiar

review series doctor who season 9
the tricks of Missy/ BBC

Het is een gewone dag en Clara staat voor de klas wanneer ze door UNIT wordt opgeroepen. Het blijkt dat overal ter wereld de vliegtuigen stilhangen in de lucht. Dit blijkt de bizarre invitatie te zijn van Missy die Clara wil spreken. De Doctor heeft Missy namelijk zijn Confession Dial gestuurd, een soort laatste wil en testament waarop al zijn bekentenissen staan, een object dat Time Lords naar hun naaste persoon sturen vlak voordat ze dood gaan.

Clara denkt in eerste instantie dat Missy het aan haar moet geven, maar wanneer ze een schok krijgt van de Confession Dial, blijkt dat toch echt Missy de naaste persoon is van de Doctor en niet Clara. Enigszins teleurgesteld, maar toch ongerust, zoekt Clara naar de Doctor, die dus blijkbaar denkt dat hij binnenkort dood gaat. Ze treffen hem aan ergens in de Middeleeuwen waar hij een toernooifeestje houdt. Gewapend met een zonnebril en een elektrische gitaar is hij klaar voor een laatste confrontatie met Davros die nog in leven blijkt.

Belangrijk is om te weten wat hier precies aan vooraf is gegaan. De Doctor landde met de TARDIS op een slagveld op een planeet en ziet een jongetje midden in een soort mijnenveld staan. Hij gooit het jongetje zijn sonic screwdriver toe in de hoop om hem te redden. Maar wanneer hij het jongetje zijn naam vraagt en hij antwoordt dat hij Davros heet, staat de Doctor plots voor een dilemma. Redt hij het jongetje dat later op zou groeien als de creator van de Daleks en die werelden vernietigt, of maakt hij er nu gelijk een einde aan zodat veel ellende zal worden voorkomen?

Nu jaren later stuurt Davros zijn hulpje Colony Sarff, een wezen bestaande uit slangen om de Doctor bij hem te brengen. Colony Sarf vindt hem uiteindelijk ook in de middeleeuwen en de Doctor stemt toe om mee te gaan, alsof hij zijn laatste oordeel tegemoet gaat. Maar ook Clara en Missy gaan mee.

Eenmaal aangekomen op een ruimtestation, wat later de planeet Skaro blijkt te zijn, spreekt een stervende Davros de Doctor toe en zegt dat hij weet wat hij heeft gedaan, dat hij het zich herinnert. Ook vertelt hij hem over de profetie van een Hybrid, een wezen dat bestaat uit twee warrior rassen, waarschijnlijk half Dalek en half Time Lord en hij suggereert dat de Doctor die Hybrid is en hij wil dat de Doctor bekent dat compassie verkeerd is.

Ondertussen biedt hij de Doctor de kans om alle Daleks te vernietigen, maar het blijkt een truc om de Daleks juist weer kracht te geven en zo ook Davros zelf. Natuurlijk had de Doctor dit al geanticipeerd en weet chaos te creëren op Skaro, zodat hij kan ontsnappen.

Missy en Clara zijn ook ontsnapt van de Daleks en ook Missy heeft haar eigen trucs om van Clara af te komen, wanneer ze haar er van overtuigt om in een Dalek te gaan zitten, om zo de Doctor te gaan bevrijden. Alhoewel Clara al eerder in een Dalek heeft gezeten (S7), weet ze niet dat als ze eenmaal op de Dalek is aangesloten, ze ook van de buitenkant niet meer herkend kan worden als Clara en dat alles wat zij zegt vertaald wordt in het Dalek’s. I love you wordt exterminate. Toch weet Clara het woord mercy uit te brengen wanneer de Doctor op aandringen van Missy op het punt staat Clara de Dalek te doden en hij Clara kan bevrijden. Ze laten Missy achter en eenmaal herenigd gaan Clara en de Doctor weer op avontuur.

We zien in deze twee afleveringen dat Missy zowel echt houdt van de Doctor, en zich wil ontdoen van Clara en dat haar relatie met de Doctor zeer complex is, you hurt what you love. Ook vertelt ze Clara dat de Doctor en zij elkaar al jaren naar het leven staan, maar dat hun manier van vriendschap is. Dat dit waar is, zien we in het tiende seizoen.

Hoe Davros weer tot leven is gekomen na de grote battle met de Daleks aan het einde van het vierde seizoen wordt niet uitgelegd.

Mooi in deze aflevering is dat Davros wil dat de Doctor erkent dat compassie verkeerd is. Maar hierdoor ziet de Doctor juist in dat het jongetje achter laten verkeerd was. De enige manier om Clara te redden was om terug te gaan naar het jongetje en hem te redden, hierdoor werd er een begrip van compassie in Davros geplant en geprint in de Daleks, waardoor Clara als Dalek in staat was om mercy te zeggen. Heel mooi staaltje tijdreizen.

Under the Lake & Before the Flood

review series doctor who season 9
how to explain complex problems/ BBC

In dit avontuur komen Clara en de Doctor terecht op een militaire onderzeebasis in 2119, die net een vreemd schip hebben gevonden met onbekende tekens op de wand. En niet alleen dat, want er waren spoken rond die hen fysiek iets aan kunnen doen en zelfs doden.

Het is een zeer spannend, eng en mooi vormgegeven avontuur, waarbij de Doctor zich weer van zijn slimste kant laat zien. Leuk ook is dat Clara spiekkaartjes voor hem heeft gemaakt zodat hij sociaal beleefd en vriendelijk kan reageren. Ook nu weer zijn de Doctor en Clara gescheiden, maar kunnen dit keer wel van een afstand met elkaar samenwerken. Als Clara achterblijft in de basis die half onderwater is gelopen en waar de geesten hen nog steeds aanvallen en de Doctor terug naar het verleden gaat om uit te zoeken wat er aan de hand is, blijft Clara rotsvast vertrouwen hebben in de Doctor, ook al verschijnt hij ook als geest op de basis.

Ook komt de bootstrap paradox naar voren, wat een causale loop inhoudt. Lekker science fiction, ghosts en een spannend verhaal, waarin zowel de Doctor zich weer van zijn beste kant laat zien, maar waarin ook Clara typische Doctorkanten van zichzelf laat zien, door iemand te willen opofferen om een bepaalde theorie waar ze bijna zeker van is, te testen. Opvallend is dat de actrice die de dove Cass en commander speelt, in het echt ook doof is. Wanneer een scène vanuit haar perspectief wordt gefilmd, zonder geluid, levert dat een creepy scène op (en een voorloper van de vele scènes in A Quiet Place).

The Girl Who Died & The Woman Who Lived

review series doctor who season 9
Clara and Ashildr/ BBC

In de eerste aflevering van deze dubbel, belanden Clara en de Doctor bij de Vikingen en een stam staat op het punt om aangevallen te worden door een warrior ras, genaamd de Mire. De Doctor laat zich van zijn strijdvaardige kant zien, en wordt ook nu weer van Clara gescheiden, die een ander trekje van de Doctor tentoonspreidt, namelijk bluffen, je eruit kletsen en iemand tegen beter weten in beloven dat alles wel goed komt, oftewel liegen.

Ook valt op dat naast dat ze in het achtste seizoen veelvuldig de zinnen ‘Shut up,’ en ‘Do as you are told,’ werden gebruikt, zowel door de Doctor als door Clara en vooral ook tegen elkaar, horen we Clara nu vaak zeggen: ‘Why?’ en ‘Explain.’ Niet alleen uit interesse, maar vooral om kennis te krijgen van een situatie en daar haar voordeel mee te doen. Dat komt erg van pas, zeker wanneer dit seizoen de Doctor en Clara vaak van elkaar worden gescheiden en Clara zelf zich uit de problemen moet halen, voordat de Doctor haar komt redden. Zij is hiermee misschien ook wel de companion die het minste gered hoeft te worden, tenminste, tot de negende aflevering.

Wie deze aflevering wel door de Doctor gered wordt is een meisje Ashildr, die door haar kunst van verhalen vertellen en het verzinnen de Doctor helpt om de Mire te slim af te zijn. Dit moet zij echter wel met haar leven bekopen. De Doctor kan dit niet verkroppen en geeft haar een chip die zich in haar brein nestelt en waardoor ze altijd blijft genezen en dus waarschijnlijk nooit dood kan gaan. Hierdoor is zijn niet alleen half mens en half Mire geworden, maar het heeft ook consequenties voor hoe ze haar leven leidt, dat de Doctor in de volgende aflevering zonder Clara zal ondervinden.

Hij treft Ashildr weer aan in Engeland 1651 waar zij en een lady is en een meesterdievegge en zichzelf Me noemt. Zij heeft de Doctor op slinkse wijze gelokt, omdat ze met hem wil reizen, want het leven leiden de langzame, saaie manier en ook verdrietige manier, the long way round, wil ze niet meer.

Ze heeft een backup plan waar de Doctor van schrikt en zich voorneemt om haar vanaf nu in de gaten te gaan houden, maar het is Me die hem door de jaren heen in de gaten houdt, zo blijkt in een latere aflevering. Iemand die te lang leeft, en half menselijk is en langzaam haar menselijkheid begint te verliezen, is een gevaarlijk wezen. Net als de Doctor zelf. De Doctor geeft als reden dat hij haar niet meeneemt, dat ze teveel op elkaar lijken en dat dit gevaarlijk is. Dat dit ook geldt voor hem en Clara, ziet hij dan nog niet in. Maar het rijst wel de vraag: Is Ashildr/Me de Hybrid?

The Zygon Invasion & the Zygon Inversion

review series doctor who season 9
the Osgoods/ BBC

Ook nu weer beleven de Doctor en Clara dit avontuur afzonderlijk van elkaar. De Zygons die we al zagen in ‘The Day of the Doctor’ leven nu met 20 miljoen in vrede met de mensen op aarde. Maar er is een extremistische groep Zygons, die als zichzelf willen leven, met hun eigen uiterlijk en identiteit in plaats van die van de mensen.

Deze afleveringen gaan over dit thema, wat is identiteit? We zien Osgood weer terug. We zagen dat zij door Missy aan het einde van het achtste seizoen werd gedood, maar er blijken twee Osgoods te zijn, één mens (de originele) en een Zygon replica. Nu is er nog één over en die werkt ook bij UNIT en was samen met haar zuster de bewaker van de Osgood Box, een failsafe voor wanneer er oorlog uit zou breken tussen de mens en de Zygons.

Ondanks de verschillende pogingen van de Doctor om erachter te komen of zij de mens of de Zygon is, weigert zij dit te zeggen. Zelfs als er aan het einde een Zygon die de leider was van de extremistische groep, tot inkeer is gekomen en de plaats van de overleden Osgood inneemt, weigeren ze dit nog. Je zou denken dat dit betekent dat de eerste Osgood in deze afleveringen de mens was, omdat het bestand alleen behouden kan worden door een mens (Osgood) en een Zygon (Osgood), maar dan denk je nog steeds in de verkeerde denkpatronen. Want zo zegt Osgood, dat ze pas zegt wie wie is, wanneer dit er niet meer toe doet. Oftewel wanneer mensen niet meer naar de verschillen kijken, dan is hun doel bereikt.

Het zijn afleveringen die tot nadenken stemmen over het thema xenofobie. Xenofobie kan alleen maar ontstaan als er een te sterke groepsidentiteit is of het verlangen ernaar, het wij versus zij gevoel. Zeker wanneer de identiteit bepaald door de eigen groep, in gevaar is. Alhoewel het avontuur zelf niet al te leuk is misschien. En het feit dat de Doctor zichzelf Doctor Funkenstein en Doctor Disco noemt, is een beetje too much.

Ook hier weer hebben we te maken met twee mensen die samen één concept vormen, de Osgoods, één mens, één Zygon, beiden ook vechtlustige rassen. Een hint naar de onthulling van de Hybrid..?

Face the Raven & Heaven Sent & Hell Bent

review series doctor who season 9
how far can the Doctor go/ BBC

Dan nu het slotstuk, de zwanenzang van Clara Oswald, de rol van de Confession Dial, de vloedgolf die de Doctor bereid is te creëren en beslist over leven en dood en de tijdregels aan zijn laars lapt. En de onthulling over de Hybrid.

In ‘Face te Raven’, wordt Clara op de TARDIS telefoon gebeld door Rigsy uit seizoen acht die hulp nodig heeft. Hij heeft een tattoo in zijn nek, een getal dat aftelt. Dit brengt hen naar een geheime straat midden in Londen, verborgen gehouden door Me, en waar aliens hun toevlucht kunnen zoeken en in vrede kunnen leven. Er zijn strikte regels om deze vrede te bewaren, en wie zich hier niet aan houdt moet de Raven onder ogen zien, een Quatum Shade.

Risgy wordt beschuldigd van een moord die hij zich niet kan herinneren en waarschijnlijk ook niet heeft gepleegd. Terwijl de Doctor op onderzoek uitgaat, bedenkt Clara haar eigen plan. Aangezien zij onder bescherming staat van Mayor Me, neemt zij de tattoo van Rigsy over. Maar a little bit of knowlegde is a dangerous thing. Want wat zij niet weet is dat dit allemaal in scène was gezet door Me om de Doctor gevangen te nemen in opdracht van een derde partij en dat Rigsy nooit echt gevaar liep. Maar wanneer eenmaal iemand vrijwillig de tattoo overneemt van een ander, wordt Me buitenspel gezet en kan zij niets doen. Ook de Doctor kan niets doen aan het lot dat Clara voor zichzelf heeft bezegeld.

Deels uit empathie, deels uit blindelings vertrouwen in de Doctor, deels uit arrogantie en overmoed, is Clara nu degene die de Raven onder ogen moet zien. En het is de Doctor die lijdend toe moet kijken. Maar niet voordat Clara hem laat beloven dat hij geen wraak zal nemen, dat dit haar eigen keuze was en dat het goed is zo. Het is een hartverscheurend afscheid voor beiden.

In ‘Heaven Sent’ is Clara dood en de Doctor wordt door een teleportatie armband ergens naar toe gebracht. Een vreemd kasteel, waar hij achtervolgd wordt door de Veil, een creepy wezen dat uit is op zijn bekentenissen.

In een prachtige, slimme en geniale aflevering, waarin de Doctor zelf de ster is, waar verder helemaal niemand anders aan te pas komt, bewijst hij wat een briljante Doctor hij is. Een van de beste afleveringen van de serie en de beste van dit seizoen. Het laat de genialiteit zien van de Doctor, zijn humor, stripped van alles en van Clara. Deze aflevering heeft hele sterke elementen. De TARDIS die fungeert als zijn safe place in zijn hoofd om na te kunnen denken. Het schoolbord waarop de denkbeeldige Clara aanwijzingen op schrijft, terwijl we haar alleen maar van de achterkant zien en nooit haar gezicht, pas op het einde. De briljante onthulling van wat er precies gaande is in deze aflevering en de tomeloze moed, uithoudingsvermogen en de wil om Clara te redden die de Doctor hier tentoonspreidt is van een heel ander niveau dan een ster opbranden om goed afscheid te kunnen nemen van Rose in het tweede seizoen.

Het blijkt dat de Doctor enkel al zijn bekentenissen moest afleggen en hij vrij zou zijn of anders gedood zou worden. Maar de Doctor vond een andere manier om uit deze gevangenis/martelkamer te ontsnappen en vocht en sloeg zich er letterlijk doorheen. Om het geheim van de Hybrid te bewaren om een kans te hebben om Clara te redden, om niet alles prijs te geven, heeft hij 4,5 miljard jaar opgesloten gezeten in eenzaamheid. Er is niets wat de Doctor niet zou doen om Clara te redden en daarin schuilt juist het gevaar.

review series doctor who season 9
everything ends/ BBC

Wanneer hij ontsnapt is, blijkt dat hij opgesloten heeft gezeten in zijn eigen Confession Dial. Dit brengt hem in ‘Hell Bent’ aan het einde van zijn epische zoektocht naar Gallifrey, waar hij 4,5 miljard jaar over gedaan heeft om er te komen, the long way round, een zin die een thema is geworden vanaf het moment dat de elfde Doctor deze uitsprak in ‘The Day of the Doctor’.

Het blijkt dat de Counsil en met name de Lord President Rassilon de opdracht heeft gegeven aan Me om de Doctor in zijn eigen Confession Dial op te sluiten om zo het geheim van de Hybrid te weten te komen. Terwijl hij de Doctor aanvalt, is de Doctor kwaad op hem en blijkt iedereen zich achter de Doctor te scharen. In overleg wil hij met iemand (Clara) praten voordat hij hen iets vertelt over de Hybrid. Aldus gaat hij met een extraction chamber naar het moment waarop Clara gedood wordt, tussen haar één na laatste en laatste hartslag in, wordt ze uit haar tijd gehaald. De Doctor weet te ontsnappen met haar door een TARDIS te stelen, die er exact zo uitziet van de binnenkant als de TARDIS van de eerste Doctor.

Om te ontsnappen aan de grip van de Time Lords, reizen ze naar het einde van de tijd. Daar treffen ze Me aan. De Doctor confronteert haar en zegt dat zij de Hybrid is. Maar hierop antwoord Me dat het ook zou kunnen zijn dat de Hybrid uit twee mensen bestaat, half mens, half Time Lord. Hij en Clara samen vormen volgens haar de Hybrid. Hun samenzijn heeft al veel problemen opgeleverd en nu hij haar koste wat kost heeft gered en door de prutsen aan een fixed point in time, hij hiermee een vloedgolf heeft gecreëerd die de tijd kapot kan maken, ziet hij ook in dat zij samen gevaarlijk zijn.

Daarom heeft hij een neuroblocker waarmee hij Clara’s herinneringen aan hem kan wissen, zodat ze voorgoed uit elkaar gaan. Clara weigert en zegt de polariteit te hebben omgedraaid, maar de Doctor gelooft haar niet. Dus besluiten ze hem samen te gebruiken, zoals ze dat altijd doen en zien wat de uitkomst is. Hierop verliest de Doctor al zijn herinneringen aan haar en valt flauw, waarop Clara samen met Me terugreist door de tijd, en zij zijn TARDIS halen.

Wanneer de Doctor wakker wordt, bevindt hij zich in Nevada in een diner, dezelfde waar hij Amy, Rory en River aantrof in seizoen 6. Hij vertelt zijn verhaal aan de serveerster (Clara). Zo begint de aflevering ook. Het lijkt alsof zij beiden vreemden van elkaar zijn, maar uiteindelijk blijkt dat alleen de Doctor haar niet herkent. Dit keer is het de companion, Clara die de last moet dragen.

Terwijl de Doctor ene Clara bezingt en op zijn elektrische gitaar haar themaliedje speelt, verdwijnt Clara in haar TARDIS, die eruit ziet als een diner, samen met Me het universum in. Ooit zal ze terug moeten keren naar Gallifrey om hen haar weer terug te laten zetten in die laatste seconde voor haar dood. Maar dat doet ze door middel van the long way round.

Zo komt er een einde aan een bijzondere companion die de relatie met de Doctor naar een hoger en gevaarlijker niveau dan ooit heeft gebracht. Clara Oswald, Jenna Coleman het was een eer om deze bijzondere avonturen, met je mee te maken. Je scherpzinnigheid en moed, maar ook je arrogantie en overmoed zorgden voor een frisse wind in de verhouding tussen de Doctor en een companion.

Conclusie

Dit negende seizoen van Doctor Who brengt een einde aan de epische relatie tussen Clara Oswald en de Doctor. Clara was misschien niet het meest likeable personage, maar wel erg intrigerend. Dat komt mede doordat, net zoals deze Doctor het meest alienachtig was, deze companion het verst af staat van de gemiddelde kijker om zich met haar te identificeren en staat zij dichter bij de Doctor zelf. Ook de zoektocht naar Gallifrey zelf is voltooid, nu de Doctor weet waar ze zich bevinden. Clara gaat haar eigen avonturen beleven met Me, die nu samen companions zijn en elkaar hopelijk in toom houden, alvorens niet in al te veel problemen te raken (jammer dat hier geen spin off van is gekomen). Ik stem voor de ‘The Fantastic Space Adventures of Clara and Me’.

De Doctor moet weer op zoek naar een nieuwe companion. Maar voor dat dit zover is, moet de Doctor helaas weer afscheid nemen van een ander belangrijk persoon in zijn leven: River Song. Dat is te zien in de Kerst Special: ‘The Husbands of River Song’.

Meer lezen over Doctor Who? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

  • Doctor Who (2015)
  • Season: 9
  • No. of episodes: 13
  • Running time episodes: 43-60 minutes
  • Headwriter: Steven Moffat
  • Starring: Peter Capaldi, Jenna Coleman, Michelle Gomez, Maisie Williams
  • Music by: Murray Gold
  • Cinematography: Ali Asad, Richard Stoddard, Mark Waters, Mike Spragg, Stuart Biddlecombe
  • Production company: BBC Wales, BBC
  • Original network: BBC