Serie Review: Ghoul (Mini-Serie)

review ghoul mini-series 2018
Nida/ Blumhouse Television, Phantom Films

Ghoul is een bovennatuurlijke horror die zich afspeelt in een dystopisch India in de nabije toekomst.

Dit is een uitgebreid review waarin je ook de uitleg en spoilers over hoe het afloopt kan lezen. Wil je slechts een kort review lezen om te zien of deze serie iets voor jouw is? Klik dan hier. 

De mini-serie Ghoul is een Netflix Original die uit slechts 3 afleveringen bestaat. Deze Indiaas-Amerikaanse productie is vrijwel geheel gesproken in het Hindi en speelt zich ook af in India, in een nabije toekomst, waar een totalitaire staat de macht heeft. Maar binnen dit sociaal-religieus-maatschappelijk kader worden bovennatuurlijke krachten opgeroepen, die de uitvoerders van deze macht aan de kaak stelt.

Het verhaal

In India in een nabije toekomst heeft de staat de macht en bepaalt wat de mensen mogen denken en doen. Zo worden alle religies die niet patriottistisch zijn verboden. Boeken en voorwerpen worden verbrand en mensen die er andere ideeën op na houden worden opgepakt om her-geconditioneerd te worden. Sekten staan op om zich te verzetten tegen dit regime en plegen aanslagen en worden als terroristen beschouwd. Een belangrijke cel is het Verenigd Volksfront met als leider Ali Saeed Al Yacoub. Deze terroristen worden opgespoord en gevangen gezet in speciale ondervragingscentra, waaronder Meghdoot 31. Een zelfvoorzienende ondergrondse stad die zelfs bestand is tegen een kernaanval. Hier zitten 12 gevangenen opgesloten, wanneer militairen Ali Saeed weten op te pakken en hem naar Meghdoot brengen.

Nida Rahim, een studente aan de academie om deze terroristen te bestrijden, wordt aan het ondervragingsteam toegevoegd, ook al moet zijn haar opleiding nog voltooien. Reden hiervoor brengt ons een maand terug, wanneer haar vader Shanawaz Rahim door haar toedoen wordt opgepakt. Haar vader is een intellectuele leraar en is het niet eens met het regime van de staat. Alhoewel Nida veel van haar vader houdt, heeft zij geleerd dat iedereen die anders denkt fout is en aangegeven moet worden, ook al is het een vriend of familielid. Dus ondanks wat haar vader haar heeft geleerd om vrij te denken, verraadt ze hem.

Wanneer Nida samen met twee andere ondervragers Ali Saeed ondervragen en martelen, heeft de man een vreemde uitwerking op hen en zet hen tegen elkaar op. Na de nachtmerries die Nida de eerste nacht heeft gehad in het centrum, blijkt dat iedereen daar last van heeft en dat Ali Saeed daar alles mee te maken heeft. Nida is de enige die het niet vertrouwt, terwijl de onderofficier Majoor Laxmi Gas, van Commandant Kolonel Sunil Dacunha, Nida niet vertrouwt. Het schuldgevoel van Nida ten opzichte van haar vader, het wantrouwen van Laxmi, en het alcoholgebruik van Sunil en zijn slechte relatie met zijn familie en de geweldplegingen en misdaden van de overige militairen, gaan hen parten spelen.

Wanneer Ali Saeed weet te ontsnappen, begint er een klopjacht op hem, op de andere gevangenen die hij heeft laten ontsnappen en op elkaar. Als blijkt dat ze te maken hebben met een Djinn, zijn ze allemaal gevangen in een spel van wantrouwen, wraak, het kiezen van loyaliteit en doen wat juist is.

review ghoul 2018 mini-serie
Djinn/ Blumhouse Television, Phantom Films

Opbouw

De opbouw is vrij traag, maar ook vrij recht toe recht aan. De eerste aflevering laat de toestand zien waarin het land en de mensen verkeren en daar midden in zien we Nida aan de ene kant staan en haar vader Shanawaz aan de andere kant. Terwijl Nida heilig gelooft in dat de staat weet wat het beste is en zij een echte patriot is, is haar vader van mening dat vrijheid om te denken wat je wil het belangrijkst is. Hij blijft dan ook lesgeven uit ander materiaal en leert studenten zelf denken in plaats van hoe de overheid zegt dat ze moeten denken via hun eigen syllabus.

In de tweede aflevering zien we Nida aankomen in Meghdoot, hoe ze een rondleiding krijgt in het centrum en haar introductie aldaar. We volgen als kijker alles door haar ogen. Wanneer ze dan ook ziet wat er daar allemaal gebeurt, houdt ze zich nog steeds voor dat wat de overheid doet dit ook het juiste is. Zelfs als ze erachter komt dat haar vader ook hier naartoe is gebracht en zij niets meer van hem heeft vernomen. Ze weet dat hij verder onschuldig is en niets van doen heeft met terrorisme, dus vertrouwt ze erop dat hij is vrijgelaten.

Maar niet alleen Nida komt aan in Meghdoot, ook Ali Saeed en zij moet hem gelijk ondervragen, maar twijfelt wanneer hij haar vaders koosnaam voor haar hoort uitspreken, Nidu.

De derde aflevering is pas wanneer de echte actie horror losbarst, wanneer Ali Saeed geen mens blijkt te zijn maar een Djinn en weet te ontsnappen. Pas dan komt Nida erachter aan welke kant ze eigenlijk staat.

Alhoewel de opbouw keurig in de lijntjes kleurt, zorgt deze duidelijkheid wel voor een trage opbouw, en wordt het daardoor ook vrij clichématig. Dat maakt het ook voorspelbaar en haalt de spanning er grotendeels uit. Dat er aan het einde toch een kleine twist zit, maakt het verhaal wel interessanter en vormt het ook een logisch rond verhaal.

Vreemde ondertiteling

Wat wel opmerkelijk is, is dat de ondertiteling niet altijd wordt weergegeven. Soms praten de personages in het Engels, gooien ze er Engelse zinnen en woorden doorheen en die Engelse zinnen worden dus niet altijd in het Nederlands ondertiteld. Doordat je continu Hindi hoort, ben je er, zelfs als geoefende luisteraar in de Engelse taal, er dus niet op bedacht dat je iets Engels hoort en komt dat vertraagd binnen. Dat leidt af. Ook het sterke accent waarmee de personages Engels praten zorgt ervoor dat de Engelse zinnen niet altijd even goed verstaanbaar zijn. Voor de mensen die überhaupt meer moeite hebben met de Engelse taal, kan dit best irritant zijn.

De Djinn

Na al het geweld van weerwolven, vampiers, en andere bekende monsters, is het wel eens leuk om een ander mythisch wezen uit een andere cultuur in actie te zien. In deze serie, kan de Djinn opgeroepen worden door een symbool te tekenen van je bloed. De Djinn echter staat enkel aan zijn eigen kant en laat de mensen hun schuldgevoelens zien waardoor ze verteert worden. Ook kan de Djinn steeds een andere gedaante aannemen, wanneer hij iemand bijt. De Djinn is mooi en creepy vormgegeven en jaagt dan ook zowel de kijker als de personages schrik aan. 

Psychologische horror vs maatschappelijke horror

Dit psychologische aspect wordt te snel en te gemakkelijk in beeld gebracht. Het psychologische spel dat de Djinn nog in gevangenschap speelt met zijn ondervragers is voor dat je het weet voorbij en heeft de een de ander doodgestoken. Hier gaat geen langzame opbouw of terging van het personage aan vooraf, wat wel interessant geweest was om in beeld te brengen. Er is geen opbouw van de nachtmerries naar de ondervraging dat zich tegen hen gaat keren. Het gaat pas echt los wanneer de Djinn zich fysiek tegen hen keert. Vooral het aspect dat hij van gedaante kan wisselen en ze niet meer weten wie de Djinn is en terwijl Laxmi Nida en Sunil zelf gevangen heeft genomen, is een spannend gegeven en zorgt voor een paar goede scènes.

Dat neemt niet weg dat door de trage opbouw, die te netjes is, en het feit dat de personages en het psychologische aspect niet genoeg worden uitgediept, het allemaal te oppervlakkig blijft. Dat laat zich ook vertalen in het feit dat de serie zelf geen standpunt neemt over welke religie de mensen volgens de overheid moeten aanhangen en welke religies en denkwijzen verboden zijn. Nida is moslim, terwijl een beruchte ondervrager een kruisje slaat. Alhoewel dit een goede keuze is, de ‘goede’ en ‘slechte’ religies onbenoemd laten, vertaalt dit zich ook door naar de rest van het verhaal. Alles blijft wat oppervlakkig. Hierdoor komt de menselijke horror dat wat ze elkaar aandoen, niet altijd even heftig over, terwijl dit het naarste gedeelte zou moeten zijn.

De moraal; het einde (spoilers)

Zelfs de Djinn maakt geen onderscheid tussen ‘goed’ of ‘slecht’, alhoewel hij Nida slechts bijt en Ahmed een onschuldige gevangene zelfs helpt.  Hiermee staat de Djinn zelf wel mooi symbool voor wie wat uit naam van wie of wat ook doet, het je niet vrijwaart van zonden. Degene die dit inzag en dat probeerde Nida te leren, was haar vader. Wie je ook vraagt wat te doen, altijd zelf blijven nadenken over wat goed is of slecht, moreel en ethisch.

Dat is ook uiteindelijk de grote moraal van het verhaal en ook de reden waarom de Djinn is opgeroepen. Het was Shanawaz zelf die in gevangenschap voordat hij werd geëxecuteerd, de Djinn heeft opgeroepen om Nida deze les te leren. De Djinn had de gedaante van Ali Saeed aangenomen, voordat hij werd opgepakt en de naam van Nida uitgesproken en zorgde hij er zo voor dat zij aan het ondervragingsteam werd toegevoegd. Dit is ook gelijk de reden waarom Laxmi vanaf het begin zo vijandig is tegen Nida. Nida ziet nu in dat wat dit team doet verkeerd is en zij helpt de Djinn zodat hij iedereen kan doden, terwijl zij en Ahmed ontsnappen. De gevangene die onschuldig is en ze zijn vrouw en dochter voor zijn ogen hebben vermoord. Maar eenmaal buiten wordt Nida opgepakt en schiet ze de ontsnapte Sunil door het hoofd. Djinn of niet hij, blijft een monster. Eenmaal in haar cel, volgt ze het voorbeeld van haar vader…

Conclusie

Ghoul is een bovennatuurlijke horror mini-serie die ondanks dat het een maatschappelijk-sociaal-religieus thema aankaart, toch binnen de lijntjes blijft kleuren. Het verhaal heeft een duidelijke, maar trage en te voorspelbare opbouw, waardoor de spanning, de horror en het psychologische aspect en de personages te oppervlakkig blijven. De eerste twee afleveringen zijn de aanloop naar de derde en laatste aflevering wanneer dan pas de echte actie horror begint. De twist komt niet geheel onverwacht, maar zorgt nog wel voor een paar spannende scènes.

Praktische info

 • Ghoul (2018)
 • Language: Hindi
 • Season: 1
 • No. of episodes: 3
 • Running time episodes: 44-59 minutes
 • Created by: Patrick Graham
 • Starring: Radhika Apte, Manav Kaul, Ratnabali Bhattacharjee, Mahesh Balraj, S.M. Zaheer
 • Theme music composer: Naren Chandavarkar
 • Music by: Benedict Taylor
 • Cinematography: Jay Oza
 • Production company: Blumhouse Television, Phantom Films, Ivanhoe Pictures
 • Distributed by: Netflix