Serie Review: American Horror Story Seizoen 3: Coven

review series american horror story season 3 coven
Fieldtrip with Fiona: Madison, Nan, Zoe and Queenie/ FX

Wederom hebben de makers van American Horror Story, Brad Falchuk en Ryan Murphy een prachtig seizoen afgeleverd. Met een onconventionele manier van filmen, het origineel in beeld brengen van en vorm geven aan het verhaal, en een prachtige cast is dit seizoen niet alleen heel spannend, maar ook cinematografisch zeer interessant om te kijken.

Het verhaal 

Dit seizoen gaat over een heksenkring, Coven, die met uitsterven wordt bedreigd, doordat er te weinig heksen worden geboren, ze anoniem willen blijven, heksenjagers via een multinational bedrijf actief zijn, de stille oorlog met voodoo heksen en door gevaar vanuit hun eigen Coven.

De serie begint wanneer Zoe ontdekt dat ze een heks is als ze haar vriendje waar ze voor het eerst seks mee heeft, tijdens de seks door haar gaven per ongeluk doodt. Ze wordt naar New Orleans gestuurd, naar een speciale school genaamd Mrs Robichaux Academy for execptional girls, opgericht in 1790. De school staat onder leiding van Cordelia Foxx. Slechts drie andere meisjes wonen er op dit moment. De filmster Madison Montgomery, verveeld en rijk met de gave van telekinese. Queenie is een stevige donkere dame die zichzelf als een levende voodoo pop kan gebruiken. En tenslotte is er Nan, een heks met het syndroom van down, die helderziend is en de gedachten van anderen kan lezen. Zoe denkt ondanks de niet al te vriendelijke zusterschap van de drie andere heksen dat ze hier veilig is en op haar plek. Maar niets is minder waar.

Wanneer Fiona Goode, de moeder van Cordelia en tevens de Supreme (opperheks) haar intrek neemt in de school, breekt de hel los. Want ooit zal de Supreme haar macht moeten opgeven aan de nieuwe Supreme. Wanneer de nieuwe Supreme gaat bloeien en meer macht verkrijgt, verzwakt de kracht van de oude Supreme. En Fiona is nog helemaal niet bereid om haar krachten op te geven, laat staan om te sterven.

Allemaal vrouwen

Dit seizoen, Coven, is compleet gericht op vrouwen en daarmee een zeer feministisch seizoen. Des te meer omdat het vrouwen in al hun kracht en zwaktes laat zien. Het is geen feministisch seizoen geworden door de vrouwen op te hemelen, mannen enkel slecht te laten zijn en dat vrouwen samen alles overwinnen tegen die o zo slechte mannen. Coven laat vrouwen zien in al hun hoedanigheden. Van goed tot slecht, sterk en zwak en alles daartussenin.

Dat betekent dat de vrouwen zowel de heldenrollen vervullen als de villains zijn, met weinig inmenging van mannen. Van moordenaar, verkrachter, redder, seksueel misbruiker, sadist, vriend, vijand, verzorger, egoïst, genezer. Hierbij doorlopen de personages allerlei verschillende emoties, waarbij de villain niet enkel capabel is tot het hebben van kwaadwillende emoties en de helden niet enkel goedheid in zich hebben. Elk aspect van vrouw-zijn en dus mens-zijn komt aan bod. Van wraak, ijdelheid, angst, machtswellust, lust, rechtvaardigheidsgevoel, loyaliteit, empathie, begrip, onbegrip, egoïsme, onzelfzuchtigheid, zelfopoffering, woede, vergeving, moed, hoop, vertrouwen, wantrouwen, liefde en haat en zelfs sadisme komen allemaal voorbij.

review series american horror story season 3 coven
Misty Day, Zoe, Kyle, Cordelia, Queenie, Madison/ FX

Fiona en Cordelia

Maar het overkoepelende thema is moederschap. Waarbij de nadruk vooral ligt op sins of the mother. Want alhoewel Fiona een zeer machtige Supreme is, is zij geen goede Supreme en een nog slechtere moeder voor Cordelia. Cordelia heeft altijd het gevoel gehad dat zij niet goed genoeg was en dat haar moeder niet van haar hield. En met recht aangezien Fiona dit zelfs meerdere malen tegen haar zegt. Dit keer wordt het moederschap niet belicht van de fijne kant, van de vrouw als natuurlijke moeder die het beste met haar kind voor heeft. In dit seizoen zien we naast Fiona meerdere moeders voorbij komen die, laten we het mild zeggen, niet geschikt zijn om een kind op te voeden. Fiona is hier het grootste en duidelijkste voorbeeld van en we zien dan ook hoe Cordelia gebukt gaat onder dit besef. Terwijl haar pogingen om zwanger te worden met haar man Hank telkens mislukken.

Nan

Maar ook de buurvrouw, die naast de Coven is komen wonen, behandelt haar zoon Luke erg slecht. Streng gelovig wil ze Luke van elke slechte gedachte reinigen en gebruikt daar middeleeuwse methoden voor die niet anders zijn dan pure martelingen. Nan, die gelijk om Luke geeft is dan ook degene die hem wil redden.

Zoe en Madison

Ook Kyle, een jongen die Zoe op een studentenfeestje heeft ontmoet, had te maken met een misbruiker als moeder. Jarenlang heeft zij hem seksueel misbruikt, iets dat vaker voorkomt dan je misschien denkt, en het is dan ook goed dat hier aandacht voor is. Kyle is een goede jongen, die grote plannen heeft voor de stad om hem tegen een volgende orkaan goed te willen beschermen door engineer te worden. Helaas komt daar verandering in wanneer Madison gedrogeerd wordt en verkracht wordt door een paar van zijn studentenvriendjes. En alhoewel hij haar en Zoe helpt en achter de daders aan gaat, die vluchten met hun studentenbus, laat Madison deze uit wraak en woede omflippen zodat ze allemaal omkomen, op twee na.

Kyle is dood, maar wanneer Zoe en Madison naar het mortuarium gaan hebben ze een plan om hem weer tot leven te wekken, maar moeten helaas verschillende lichaamsdelen gebruiken, omdat de jongens door het bizarre ongeluk uit elkaar gereten werden. Ze creëren hiermee een soort Frankenstein, waar Zoe de verantwoordelijkheid voor neemt en wat Madison enkel als een grapje en een dienst beziet. Maar alhoewel Zoe in dit seizoen een sterke leider en een empathische jonge vrouw blijkt te zijn, ontkomt ook zij niet aan haar slechte kant. Want in het ziekenhuis neemt ze wraak op de overlevende verkrachter van Madison en verkracht hem op haar beurt, waardoor hij sterft. Zoe is een hiermee een goed voorbeeld van de vage grens tussen goed en slecht.

Delphine LaLaurie en Marie Leveau

Dit is echter niet het geval bij Madame Delphine LaLaurie, een dame op stand die in 1834 in New Orleans woonde met haar man en drie dochters. Zij was echter geen gewone vrouw en nu is haar huis als een museum te bezoeken met bovenin de zolder als een ware martelkamer. Madame LaLaurie was een ware sadist die haar slaven martelde voor het plezier en hun bloed gebruikte om jong te blijven. Zelfs haar dochters konden niet ontsnappen aan haar wreedheid. Maar op een dag stond een zwarte vrouw op haar stoep die haar een drankje aanbood zodat haar man voortaan alleen maar interesse in haar heeft. Het drankje van Marie Levau is echter een drankje waardoor LaLaurie onsterfelijk wordt, en Marie hangt haar dochters en man op en begraaft LaLaurie levend. Totdat Fiona hier lucht van krijgt en haar opgraaft om te weten te komen hoe het kan dat zij eeuwig leeft. Want de wil van Fiona om jong en krachtig te blijven is toegenomen nadat ze de diagnose kanker heeft gekregen, zodat haar zoektocht een obsessie is geworden. Dit leidt haar uiteindelijk naar haar aartsvijand de voodoopriesteres Marie Levau. Een vrouw die haar ziel verkocht heeft aan Papa Legba en hiervoor haar eerstgeborene aan hem moest geven, om zelf onsterfelijk te zijn.

Queenie

Deze verhaallijn die de strijd laat zien tussen de voodoo heksen en de ‘blanke’ heksen, zet Queenie voor een dilemma. Wat zijn haar echte roots? Is ze een heks of hoort ze als zwarte vrouw bij de voodoo clan? En welke strijd is het belangrijkste om voor te vechten? Het snijdt niet alleen de ‘rassen’kwestie aan, cultuurverschillen, maar ook wat je verstaat onder identiteit, of dat voortkomt vanuit je afkomst of is dat iets waar je zelf voor kiest?

review series american horror story season 3 coven
Cordelia and the Counsil: Pembroke, Myrtle Snow and Quentin/ FX

Myrtle Snow

Niet alleen alle aspecten van de vrouwen in dit seizoen komen aan bod, maar ook alles omtrent heksen en hekserij. De verschillende krachten die zij hebben en tentoonspreiden, hun groeiende krachten, en de kruiden en drankjes van Cordelia vormen de kern. Naast de Supreme is er een Counsil die bestaat uit Myrtle Snow, Quentin en Pembroke, die zowel rechter als jury spelen. Myrtle Snow is sinds hun jeugd de aartsrivaal van Fiona. Waar Fiona alles deed om kracht en macht te verkrijgen tot het doden van haar eigen moeder Anna Leigh de Supreme aan toe, om zo zelf de Supreme te worden, is Myrtle altijd op zoek naar de waarheid en gerechtigheid en is bereid tot het uiterste te gaan om Fiona te ontmaskeren. Maar waar een zoeker naar rechtvaardigheid dit volgens de goede en juiste weg wil doen, speelt de villain altijd vuil spel, wat ertoe leidt dat Myrtle zelf op de brandstapel terecht komt.

Misty Day

Hierdoor duikt een nieuw personage op, een vrije heks, een natuurheks, Misty Day die de gave van resurrection heeft. Zij kan alle dode wezens, inclusief zichzelf weer tot leven wekken. Wat ze niet alleen doet bij Myrtle, maar ook Kyle helpt en meerdere personages die ondertussen het loodje leggen.

Onderlinge strijd

Want de strijd is gaande. De strijd tegen Marie Levau, de heksenjagers een georganiseerde groep mannen die zich verschuilt achter een multinational en die alle heksen willen uitroeien, maar ook onderling. Want het is de grote vraag wie de nieuwe Supreme is. Voor Fiona vooral belangrijk om deze nieuwe Supreme te doden, zodat ze haar eigen kracht weer terugkrijgt en zo haar kanker kan genezen. In deze strijd, vechten de jongen heksen onderling, worden er ongewone bondgenootschappen gemaakt, ontstaan er onwaarschijnlijke vriendschappen en zal iedereen uiteindelijk krijgen wat zij verdient (behalve Nan. En Kyle eigenlijk).

De Seven Wonders

Uiteindelijk na het verslaan van de slechte partijen en het maken van bondgenoten, gaat het om het vinden van de nieuwe Supreme. Omdat de oude niet in staat is geweest om de nieuwe Supreme aan te duiden, wordt de nieuwe Supreme gekozen door een zevental tests, de Seven Wonders die moeten worden doorstaan. De winnaar zal de nieuwe Supreme worden. De test bestaat uit het tentoon kunnen spreiden van zeven gaven: telekinese, concilum (geestbeheersing), transmutatie (teletransporteren), divination (wichelarij/waarzeggerij), vitalum vitalis (wederopstanding), descenum (afdaling naar de onderwereld) en pyrokinese. Niet iedereen zal deze tests kunnen uitvoeren, doorstaan of het er levend vanaf brengen.

review series american horror story season 3 coven
The Seven Wonders/ FX

Comic relief

Maar ondanks de zwaardere thema’s, waarbij ook de slavernij en rassendiscriminatie, aan bod komen, is er veel ruimte voor comic relief, zij het wel vaak een zwarte of sardonische vorm van humor. Zo is Spalding, de butler een vreemd en creepy figuur, maar zijn kamer op zolder is bezaaid met allemaal poppen en na zijn werk verkleedt hij zich ook als een vrouw in Victoriaans nachtgewaad. De humor komt ook vooral hoe de vier jonge heksen met elkaar omgaan, en zij brengen iets meer normaliteit in het seizoen, terwijl Cordelia de menselijkheid in beeld brengt. En Delphine de onmenselijkheid. Maar ook haar rol variëert van sadistisch tot ook komisch en laat af en toe heel kort zien dat zij ook goede kanten heeft, al duren die momenten kort en zijn ze vaak bedriegend. De band die zij juist opbouwt met Queenie geeft zowel een extra dimensie aan hun karakters als aan de serie. Uitersten van goed en kwaad en het hele grijze gebied daartussenin worden zowel met ernst als met humor besproken, zodat niets wordt gebagateliseerd of overdreven. 

Cinematografie en muziek

Ook nu weer is de cinematografie top. Mooie middle in frame shots, bijzondere camerahoeken, verschillende bewegingen van de camera, ondersteboven, fish-eye lenzen, groothoek lenzen, er is flink gespeeld met het camerawerk. Het kan wat veel zijn, maar door de summiere art decoration, het huis is vrijwel helemaal wit, van binnen als van buiten en de heksen zijn vrijwel in het zwart gekleed, zorgt dat deze drukke cinematografie niet de overhand neemt. De muziekkeuze is dit seizoen erg stijlgebonden. Gekozen is voor een themamuziek dat telkens terug komt en echt een goede sfeer geeft. De inbreng van Stevie Nicks, de grote heldin van Misty, maakt zelfs haar entree en blijkt een white witch te zijn, is leuk gevonden.

De vaste anthologie cast

Wat American Horror Story extra leuk maakt, is wie van de semi vaste cast welke rol dit keer gaat spelen. Ik ben onder de indruk van de cast, zoals ze zich steeds weer adapteren aan hun nieuwe personages die niks te maken heeft met die uit het vorige seizoen. Sarah Paulson, Jessica Lange, Taissa Farmiga, Frances Conroy, Even Peters, Lily Rabe, Denis O’Hare, Jamie Brewer, die telkens weer een geloofwaardig en sterk karakter neerzetten. Maar ook niewkomers en blijvertjes Kathy Bates en Angela Basset, zijn een grote aanwinst voor de serie. Emma Roberts doet na dit seizoen nog één keer mee en heeft een verfrissende werking, terwijl Gabourney Sidibe slechts deze ene keer van de partij is, maar haar rol goed vertolkt.  Deze cast is wel heel belangrijk in deze serie. Ik ben blij dat de makers hebben gekozen voor deze manier van werken. Ze hadden namelijk ook telkens voor een geheel nieuwe cast kunnen kiezen. Op deze manier heb je als kijker toch enige houvast of continuïteit in de serie al is het maar slechts qua gezicht. Zo raak je vertrouwd met de serie.

Conclusie

American Horror Story seizoen 3: Coven, is een prachtig seizoen, met een cast van bijna alleen maar vrouwen die elk aspect van het mens-zijn vertegenwoordigen. Met een prachtige stijl, van het camerawerk, cinematografie, aankleding tot muziek, is dit weer een plaatje om naar te kijken. Coven heeft een duidelijk verhaal, dat gaat over een kleine heksenkring, de strijd met anderen en onderling en de zoektocht naar een nieuwe leider, de Supreme. Met thema’s als de vrouw, moederschap en dan vooral slechte moeders met een vreselijke uitwerking op hun kinderen, macht, slavernij en rassendiscriminatie, is ook dit seizoen geen lekker makkelijke wegkijker, alhoewel dit seizoen meer aandacht is besteed aan comic relief. Veel gore, geweld en sadisme, seksueel geweld komen aan bod, waarbij de grens wordt opgezocht, maar allemaal met een reden om een boodschap duidelijk te maken. Want uiteindelijk krijgt iedereen wat ze verdient.

Meer lezen van American Horror Story? Klik dan op onderstaande links:

Praktische info

  • American Horror Story: Coven (2013)
  • Season: 3
  • No. of episodes: 13
  • Running time episode: 39-63 minutes
  • Created by: Brad Falchuk, Ryan Murphy
  • Starring: Sarah Paulson, Taissa Farmiga, Jessica Lange, Evan Peters, Jamie Brewer, Denis O’Hare, Lily Rabe, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett, Gabourney Sidibe
  • Music by: James S. Levine, Mac Quayle
  • Production company: 20th Century Fox Television, Ryan Murphy Productions, Brad Falchuk Teley-Vision
  • Original network: FX