Boek Review: The Lie Tree (Frances Hardinge, 2015)

review book the lie tree frances hardinge

‘It was not enough. All knowlegde – any knowledge – called to Faith, and there was a delicious, poisonous pleasure in stealing it unseen.’ 

The Lie Tree (2015) is geschreven door Frances Hardinge en telt 489 bladzijden. Het boek is helaas (nog) niet vertaald in het Nederlands. Het is een young adult boek dat geschikt is voor een leeftijd vanaf 13 jaar, vanwege het bloemrijke taalgebruik en diepere thema’s. Het boek vertelt het verhaal van de ongeveer zestien, zeventien jarige Faith die samen met haar gezin gedwongen naar een eiland moet verhuizen en pas daar er niet alleen achter komt waarom, maar ook achter een groot geheim dat haar vader met zich meedroeg.

Het verhaal

Faith vaart samen met haar vader, dominee Erasmus Sunderly, haar moeder Myrtle, haar jongere broertje Howard en haar oom Miles naar het eiland Vance. Om een voor Faith nog onbekende reden zijn ze genoodzaakt geweest om hun eigen huis en haard te verlaten. Faith weet alleen dat ze naar Vance gaan omdat daar een opgraving plaatsvindt en haar vader gevraagd is om te helpen. Hij is namelijk een naturalist en reist de hele wereld rond om onderzoek te doen naar speciale dieren en planten, die hij ook mee terug neemt van zijn reizen. Ook nu neemt hij een aantal dieren en planten mee om voor hen te blijven zorgen. Maar wat Faith niet weet is dat hij iets heel speciaals mee heeft genomen en dat dit alles te maken heeft met de reden waarom ze nu op Vance moeten gaan wonen.

Ze worden daar echter niet hartelijk ontvangen, iets waar blijkbaar haar vader en moeder en Miles op voorbereid waren, maar voor Faith is het een grote schok. Ze ontdekt al snel dat ze zijn gevlucht voor de roddels, omdat haar vader fraude gepleegd zou hebben. Ook gedraagt haar vader zich heel vreemd op het eiland en trekt hij zich vaak terug in zijn werkkamer en lijkt geobsedeerd door een bepaald specimen. Alsof dat nog niet erg genoeg is en Faith de onschuld van haar vader wil bewijzen, wordt hij dood aangetroffen. Denkend aan zelfmoord probeert Myrtle dit te verdoezelen, maar Faith weet zeker dat haar vader geen zelfmoord heeft gepleegd en gaat op onderzoek uit en begint bij al zijn papieren en zijn onderzoek en stuit daar op iets heel bijzonders en kostbaars. Het leidt Faith niet alleen naar de gruwelijke waarheid, maar ook op een levensgevaarlijk pad.

Faith

Het verhaal focust zich op Faith. Het is geschreven vanuit het gezichtspunt van Faith, maar niet in de ik-vorm. Dat zorgt ervoor dat we haar vanuit een iets objectievere kant bezien, maar ook is er hierdoor veel ruimte voor bloemrijk taalgebruik en vele soms wat te opzichtige metaforen. Het speelt zich af in de Victoriaanse tijd, rond 1870 ongeveer, nadat Darwin On the Origin of Species had uitgebracht.

Faith is erg geïnteresseerd in het werk van haar vader, en heeft zich door veel te lezen, te luisteren, te kijken en te spioneren zichzelf heel veel geleerd over het naturalisme. Zelf zou zij later niets liever dan in de voetsporen van haar vader willen treden, maar het was niet gebruikelijk voor een vrouw om überhaupt alleen over de wereld te reizen, te studeren of te werken als wetenschapper.

In die tijd geloofde men ook heilig in craniologie, schedelleer, en waren de wetenschappers van toen er van overtuigd dat de omvang van de schedel de mate van intelligentie aangaf. En aangezien een schedel van een vrouw altijd kleiner is dan die van een man, zijn vrouwen dus minder intelligent. Een zogenaamd wetenschappelijk feit, waardoor Faith zich niet alleen door de mensen om haar heen, maar zelfs door de wetenschap in de steek gelaten voelt.

Ze is jong, maar bijna een vrouw en wordt door niemand serieus genomen, ze hangt er maar een beetje bij zelfs voor haar eigen gezin en zij moet telkens voor haar kleine broertje Howard zorgen. En dat terwijl ze heel veel capaciteiten en talenten heeft en erg slim, intelligent en moedig is. Die frustratie maakt een groot onderdeel uit van haar beweegredenen en acties. Acties die consequenties hebben.

Dat maakt het verhaal ook erg spannend. Niet alleen de dood van haar vader die ze op wil lossen en onderzoeken, de geheimzinnige plant waar haar vader zo beschermend voor was, maar ook het aandeel van haar eigen gedrag. Haar loyaliteit aan haar vader maakt haar soms blind voor de waarheid. En dezelfde vooroordelen die zij ondervindt, blijken haar ook te verblinden.

Het is daarom niet alleen een spannend boek, maar gaat ook dieper in over het gedrag van mensen, hun zoektocht naar waarheid en kennis en zet de wetenschap en evolutie en godsdienst en geloof naast elkaar. Geen van beiden hebben absolute waarheid en zekerheid in zich en het enige dat Faith heeft, is zichzelf. Dat wordt ook nog eens extra goed benadrukt door het einde. Want alhoewel ze hulp krijgt van een jongen van het eiland, en je als lezer voelt dat er iets tussen hen opbloeit, is dat slechts subtiele speculatie en geen romantisch einde.

Het feminisme staat voorop in dit verhaal. De wens en droom van Faith om ook wetenschapper te worden, linksom of rechtsom, wat eindigt in de hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor andere meisjes. En dat is dit boek zeker. Het is niet vanzelfsprekend dat je kunt worden wat je wil, dat je dezelfde rechten hebt of gemakken, man, vrouw, arm, rijk etc. Dat geldt eigenlijk nog steeds. Het is daarom een mooi verhaal met een goede boodschap verpakt in een spannend mysterie en avontuur.

Parental Guidance

Schrijfstijl

De schrijfstijl is mooi, vaak bloemrijk met veel metaforen. Die kunnen soms wat afleiden van het verhaal. Passages die de visioenen van Faith beschrijven zijn dromerig en surrealistisch. Het leest erg prettig. Alhoewel het zich in de Victoriaanse tijd afspeelt, heeft het verhaal niet deze schrijfstijl. De schrijfstijl is ook vaak genoeg nuchter, wat beter het karakter van Faith weerspiegelt.

In het Engels

Het boek is alleen in het Engels verkrijgbaar. Een goede kennis van het Engels is wel aan te raden voor dit boek. De zinnen zijn dan vaak genoeg begrijpelijk, de onderwerpen en thema’s zouden wel iets ingewikkelder kunnen zijn in het Engels, zeker als je niets afweet van de Victoriaanse tijd, het naturalisme, Darwin, evolutie of de wetenschap van toen.

Er is wel ook een geïllustreerde versie, met prachtige pentekeningen van Chris Riddell.

Lees Info

Het boek is geschikt voor een leeftijd vanaf dertien jaar, voornamelijk door de thema’s die worden besproken. Het is geen gruwelijk verhaal of heel fantasievol, alhoewel er wel een dood en een mysterieuze plant in voorkomt. Niet alleen de young adults, maar ook volwassenen zullen erg van dit boek kunnen genieten.

  • Eng: 0/5 Het is daarom totaal niet eng, alhoewel de visioenen die Faith heeft een beetje spannend en surrealistisch zijn.
  • Geweld: 1/5 Er komt wel geweld in voor. Er wordt dus iemand vermoord. Er wordt een huis in brand gestoken. Er wordt gevochten en mensen laten honden ratten vangen.
  • Gescheld: 0/5 Er komt geen gescheld in voor.
  • Seks/Bloot: 0/5 Er komt geen seks of bloot in voor.
  • Alcohol/Drugs: 1/5 Het fruit dat Faith eet waardoor ze visioenen krijgt zou je als een soort drugs kunnen zien. Drank wordt genoemd.

Praktische info

The Lie Tree (2015), 489 bladzijden. Auteur: Frances Hardinge. Illustraties: Chris Riddell. Oorspronkelijke taal: Engels. Nederlandse vertaling: Niet beschikbaar.