Film Review: The Vault (2017)

review film the vault 2017
The Vault/ FilmRise

The Vault is een mashup horror film die niet alleen onder de radar heeft gevlogen, maar ook niet als goed beoordeeld is. Is dat terecht?

Ik hou wel van mashup films, waarbij verschillende genres, die bij voorkeur geen raakvlakken lijken te hebben met elkaar, worden geïntegreerd (bijvoorbeeld The Void, 2017) in een coole mix, of van het ene genre pardoes in het andere vallen (bijvoorbeeld From Dusk Till Dawn, 1996). Ik vind het leuk als niet alles straight forward is of voorspelbaar en een mashup maken is één van die manieren om dat te bereiken.

Net zoals in From Dusk Till Dawn, begint ook The Vault als een misdaad film waarbij vijf mensen een bank overvallen. Alleen in plaats van op een bepaald moment in From Dusk Till Dawn het roer helemaal om te gooien en je tot je verrassing/schrik/ontzetting (streep door wat niet van toepassing is) verandert in een heel ander genre, een ontzettende campy vampieren horror, gebeurt dat in The Vault geleidelijk en in plaats van vampieren hebben ze te maken met wraakzuchtige geesten.

Het verhaal

Om hun broer Michael, die een enorme schuld heeft bij ongure types, te helpen, beroven de zussen Leah en Vee samen met hem en twee mannen genaamd Kramer en Cyrus een bank. Terwijl Leah zogenaamd een sollicitatiegesprek heeft met de bankmanager en Vee stampij maakt aan de balie, komen de drie mannen verkleed als brandweermannen de bank binnen, omdat er een blok verder een gebouw in de fik staat.

Wanneer ze eenmaal alle vijf binnen zijn, slaan ze hun slag, brengen alle bankmedewerkers en een klant in de lobby en gaan achter het geld aan. Er blijkt echter bijna geen cash te zijn en onderling dreigt het tussen hen uit de hand te lopen, totdat de assistent bankmanager zegt dat er beneden in het oude gedeelte van de bank, dat niet meer in gebruik is, een grote kluis staat waar al het grote geld bewaard ligt. Enigszins terughoudend besluiten ze er een kijkje te gaan nemen en gaat Kramer aan de slag om de kluis open te breken.

Maar beneden onder de bank loert een groot gevaar. Groter dan de politiemacht die zich inmiddels voor de bank heeft verzameld naar aanleiding van een vreemde oproep over de politieportofoon dat de bank werd beroofd en er gijzelaars zijn genomen.

review film the vault 2017
the old mysterious vault/ FilmRise

Goede opbouw

De film heeft aandacht geschonken aan een goede opbouw. Er wordt de tijd genomen om van de overval langzaam de spanningsboog aan te trekken die alleen maar strakker wordt aangetrokken wanneer de overal compleet blijkt te mislukken. Niet alleen ligt de nadruk op het gezin Vee, Leah en Michael en hun duidelijk onderlinge problemen die nooit uitgesproken worden, maar wel voelbaar zijn, maar ook op de assistent bankmanager. Want al gelijk bij aanvang van de film lijkt hij visioenen te hebben, beelden van een bankoverval die verschrikkelijk mis gaat.

Hierdoor worden er al meteen vragen opgeworpen. Wie heeft het geheimzinnige telefoontje gepleegd naar de politie, terwijl we niemand hebben zien bellen? Heeft de assistent manager, die overigens nooit bij naam wordt genoemd, echt visioenen of zijn het flashbacks van een eerdere beroving? En waarom helpt hij de overvallers om het geld uit de oude kluis te bemachtigen? Hij is zelf degene die het oppert maar wil in ruil voor de informatie wel dat niemand iets overkomt. De grootste vraag is dus; wat zit er in die kluis?

De opbouw en langzame verandering van misdaad naar een supernatural ghost story is goed gedaan. Langzaam beginnen zich vreemde dingen voor te doen, lichten die flikkeren, schaduwen beneden bij de oude kluis, enge gedaanten die opduiken en beeldschermen die flikkeren en haperen. Het zet de juiste toon, al zij het erg cliché, voor een bovennatuurlijke horror.

Afwijkende personages

Om het een horror te maken die ook spannend is, is er gekozen om de bankovervallers niet als slechte mensen neer te zetten. Er komt duidelijk naar voren dat ze niemand willen doden of kwaad doen. Dat wekt al meteen meer sympathie op en het feit dat dit een wanhoopsdaad is, gepleegd uit een  loyaliteitsgevoel van de zussen aan hun broer en ze om hem geven. De focus ligt dan ook geheel bij hen en de assistent manager die hen helpt, en niet bij de overige gijzelaars. De scène waarin bankmedewerker Susan naar de wc moet en Michael haar begeleidt dient dan ook als functie om meer sympathie voor hem op te wekken, wat aardig lukt.

De twee andere bankovervallers Kramer en Cyrus dienen dan ook enkel als voer voor de wraakzuchtige geesten, die beiden op een brute wijze aan hun einde komen. Dat hiervoor is gekozen en verder niemand echt gewond raakt, maakt van deze film geen hele heftige horror, maar eerder een horror die gericht is op sfeer en kiest voor eens een andere benadering van hoofdpersonages. Dat werkt verfrissend.

Anders dan anders ghost story

Dat neemt echter niet weg dat het spookverhaal cliché is, en dat de twist op het einde al van verre is te zien aankomen. Op zich hindert dat niets door de enge ghosts die wel goed zijn neergezet en de creepy enge ervaringen die de bankovervallers hebben beneden onder de bank. In combinatie met de slimme montages van de visioenen/flashbacks van de assistent manager en de enge creepy scènes, is deze lowbudget horror best vermakelijk. Belangrijk is ook dat het tempo goed hoog wordt gehouden, er veel wordt gesuggereerd voor een beter beeld van de personages zonder daar te diep op in te gaan, waardoor de film niet inzakt.

Conclusie

The Vault is een coole mashup van misdaad en supernatural horror, die mijns inziens veel te laag wordt beoordeeld. De film heeft zijn creepy momenten, goede pacing, personages die afwijken van wat je normaliter als protagonisten ziet in het supernatural genre, een enge spookverhaal met bijbehorende enge ghosts en een leuke twist. Het enige dat me een beetje tegenviel was het einde, wat te erg cliché was en niet had gehoeven. The Vault is misschien geen must see, maar een vermakelijke horror die afwijkt van de standaard.

Praktische info

  • The Vault (2017) 91 min
  • Directed by: Dan Bush
  • Produced by: Tom Butterfield, Alex Cutler, Luke Daniels, Alan Pao
  • Written by: Dan Bush, Conal Byrne
  • Starring: Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Haze, Q’orianka Kilcher, Clifton Collins Jr, James Franco
  • Music by: Shaun Drew
  • Cinematography: Andrew Shulkind
  • Edited by: Dan Bush, Ed Marx
  • Production company: Redwire Pictures, Content Media, Culmination Productions, Casadelic Pictures, Jeff Rice Films, LB Entertainment, Imprint Entertainment, Psycopia Pictures
  • Distributed by: FilmRise