Film Review: Lars and the Real Girl (2007)

review film lars and the real girl 2007
Lars and the Real Girl/ Metro-Goldwyn-Mayer

Lars and the Real Girl (2007) is een bijzonder liefdesverhaal, maar meer nog een verhaal over een bijzondere man, wat een ontroerende tragi-comedy oplevert.

Gelukkig zijn er nog (Hollywood)films die mooi en leerzaam zijn, zonder dat ze belerend, moralistisch, of zo-hoort-het, zijn. Anders wekt alleen maar irritatie op en wordt er aan de boodschap van de film voorbij gegaan. Een manier om een boodschap duidelijk te maken is om de kijker een spiegel voor te houden. Dat is echter niet zo gemakkelijk, want iedereen ziet graag in een spiegel wat hij/zij wil zien en heeft vaak een blinde vlek voor de realiteit vooral als die niet positief voor hem/haar uitpakt. Om makkelijker naar de realiteit te kijken is humor een veelvuldig gebruikte tool. Een spreekwoordelijke lachspiegel. En dat is precies waar deze film gebruik van maakt. In Lars and the Real Girl is deze metaforische spiegel een sekspop die wordt voorgehouden, voor zowel Lars als het dorp waar hij in woont en ook voor de kijker.   

Het verhaal 

Lars woont in de garage naast zijn broer Gus en zijn schoonzus Karen. Hij is nogal op zichzelf, heeft wel een baan, maar men en vooral Karen maakt zich zorgen over hem. Want hij past nergens echt bij, hij heeft geen vrienden en weinig contact met anderen. Hij is niet ‘normaal’, oftewel, niet zoals zij. Juist in een kleine gemeenschap is het normaal om erbij te horen, je moet het immers met elkaar doen en voor het dorp is het dan ook moeilijk te begrijpen en te accepteren dat er ook mensen zijn die de behoefte aan gemeenschapszin niet hebben of in veel mindere mate of er zelfs mee worstelen.

Zoals het Lars niet lukt om zich aan het dorp aan te passen, zo lukt het het dorp niet om zich in zijn perspectief te plaatsen. Om van het gezeur af te zijn, conformeert Lars zich door op een dag thuis te komen met zijn nieuwe vriendin Bianca, die nogal een zwakke gezondheid heeft en daardoor in een rolstoel zit. Iedereen is in shock en Lars lijkt niet te beseffen dat Bianca een sekspop is die hij via het internet heeft besteld.

Dus wordt hij naar een psychiater gestuurd, Dagmar, die vaststelt dat hij aan waanideeën lijdt en dat het het beste is als iedereen met hem in zijn wanen meegaat. Bianca is een boodschap van Lars, zijn manier om met de buitenwereld te communiceren. Aanvankelijk gaan Gus en Karen hierin mee, voornamelijk om de schijn op te houden, niet in het minst voor het dorp. Maar al gauw worden ze meegenomen door de toewijding van Lars aan Bianca en wordt Bianca zelfs door iedereen in het dorp als een echte vrouw behandeld. Op deze manier wordt ook Lars door het dorp geaccepteerd en toegelaten. Hij wordt als een ‘normale’ man behandeld en gaat zich als zodanig gedragen.

Sekspop als spiegel

De film kan natuurlijk als geheel als een metafoor worden gezien. Het dorp als de maatschappij an sich en Lars als degene die zich in oncomfortabele situaties moet manoeuvreren om geaccepteerd te worden of op zijn minst om niet bespot te worden. Het anders zijn van Lars wordt door de meesten niet geaccepteerd, zelfs niet door zijn eigen broer. Want wie anders is vergt aanpassing van juist degenen die ‘normaal’ zijn of op zijn minst om inzicht en begrip. Iets wat de meeste mensen niet voor elkaar over hebben, aangezien ze vaak al genoeg aan zichzelf hebben en hun eigen problemen. De sekspop als spiegel, als metafoor om de mensen moeite te laten doen om je werkelijk te verdiepen in een ander, zal niet alleen doen blijken dat die ander niet heel erg van jouw verschilt, maar ook dat toenadering van beide kanten moet komen. De sekspop is een roep om hulp en wanneer de dorpelingen daar aan gehoor geven, voelt Lars zich al veel meer geaccepteerd en zijn verschillen makkelijker te overbruggen.

Spoiler: mooi einde

Het einde van de film is zeer betekenisvol. Lars gaat meer voelen voor het meisje, Margo, op zijn werk dat al enige tijd gevoelens voor hem heeft. Om zijn gevoelens voor dat meisje vrij te maken, komt Bianca op sterven te liggen. Als ze uiteindelijk sterft, is het hele dorp in tranen. Het is moeilijk om die ontroering niet te voelen. Tranen om de dood van een sekspop. That’s a first. Dit kondigt een nieuw begin aan voor Lars en kan hij met het meisje van zijn werk beginnen aan een nieuwe stap in zijn leven.

De vraag die deze film verder oproept is: Wat is normaal?

Daar is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Je bent normaal als je niet afwijkt van de rest. Maar de rest is vaak een groep en niet de gehele wereldbevolking. En wat normaal is in Afrika is niet normaal in Europa of Azië, etc. En groepen komen in alle vormen en maten. Wat ik hierover zeggen wil is dat ik het normaal vind als we elkaar tenminste proberen te begrijpen. Zolang mensen geen gevaar vormen voor anderen of zichzelf, en zelf gelukkig zijn, is het meer dan normaal om elkaar te accepteren zoals we zijn. Wat normaal is, is een heel groot grijs gebied en in die grijze brij is het soms moeilijk om tot elkaar te komen. Maar het maakt het leven wel een stuk makkelijker en prettiger, en zelfs ook interessanter als we dat toch proberen te doen.

Conclusie

Lars and the Real Girl is een tragi-comedy die steeds net niet de grens van absurditeit of oversentimentaliteit overschrijdt, waardoor het geloofwaardig blijft. Op een zeer originele manier wordt overgebracht hoe moeilijk het kan zijn om anders te zijn om wat voor reden dan ook en voor alle betrokken partijen. Het laat maar weer eens zien hoe ingewikkeld mensen en menselijke relaties in elkaar steken, ook als je volgens de norm normaal bent.

Praktische info

  • Lars and the Real Girl (2007) 106 min
  • Directed by: Craig Gillespie
  • Produced by: Sarah Aubrey, John Cameron, Sidney Kimmel
  • Written by: Nancy Oliver
  • Starring: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner, Patricia Clarkson
  • Music by: David Torn
  • Cinematography: Adam Kimmel
  • Edited by: Tatiana S. Riegel
  • Production company: Metro-Goldwyn-Mayer, Sidney Kimmel Entertainment, Lars Productions
  • Distributed by: Metro-Goldwyn-Mayer